Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Jaarplan Alliander: op 30 locaties nieuwe of grotere stations, meer knelpunten in elektriciteitsnet op komst
© Alliander

Jaarplan Alliander: op 30 locaties nieuwe of grotere stations, meer knelpunten in elektriciteitsnet op komst

Netwerkbedrijf Alliander (red. waartoe netbeheerder Liander behoort) investeert in 2020 een recordbedrag van 882 miljoen euro in de uitbreiding van zijn energienetten voor onder meer zonnepanelen.

Alliander investeerde in 2019 844 miljoen euro in de versterking van de energienetten, daarmee nemen de investeringen met 5 procent toe.

Verzwaring en innovaties
Dit jaar werkt Alliander op ruim 30 locaties aan de bouw van nieuwe of grotere elektriciteitsverdeelstations en nieuwe kabelverbindingen. Bijna de helft van de investeringen doet Alliander komend jaar in Noord-Holland en Amsterdam, waar volgens het bedrijf door de economische groei en energietransitie een grote vraag naar extra capaciteit is. Zo wordt hier de bouw van windpark Wieringermeer afgerond. Dit wordt het grootste windpark op land van Nederland en levert met 99 windturbines groene stroom voor zo’n 280.000 huishoudens.

Alliander werkt naast de uitbreiding van de netten aan slimme oplossingen en innovaties om de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten. Voorbeelden zijn het inzetten van de vluchtstrook van het net en laadpalen die sneller laden als het minder druk is op het elektriciteitsnet. Alliander ziet daarnaast de potentie van groene waterstof. Het netwerkbedrijf stelt in pilots te leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer.

20 kilovolt in Friesland
Logischerwijs ligt het zwaartepunt in de gebieden met knelpunten in capaciteit, zoals in Friesland. Alliander hierover in zijn jaarplan: ‘We werken in 2020 aan de uitbreiding van ons elektriciteitsnet in de landelijke gebieden. We voegen daar aan het bestaande 10-kilovolt-net een 20-kilovolt-net toe. Dit project vindt plaats door de hele provincie Friesland en zal zo’n 4 tot 5 jaar in beslag nemen. Medio 2020 ronden we bovendien de verzwaring van elektriciteitsverdeelstation Dokkum af en aan het eind van het jaar wordt het vergrote elektriciteitsverdeelstation Wolvega opgeleverd. We starten in 2020 met de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel naar Ameland en zijn daar naar verwachting in 2021 mee klaar. Ook de uitbreiding van elektriciteitsverdeelstation Oudehaske bij Heerenveen is in voorbereiding. De uitbreiding van het elektriciteitsverdeelstation Oosterwolde en bouw van het nieuwe elektriciteitsverdeelstation Bolsward voor de windparken bij de Afsluitdijk krijgen in 2020 definitief vorm en zijn naar verwachting in 2023 klaar. Voor de korte termijn kijkt Liander ook naar slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten: gebruik van reservecapaciteit, het toepassen van spanningsregeling bij de opwekinstallaties en slim aan- en uitschakelen van de opwek.’

Flevoland: meer knelpunten op komst
Ook in Flevoland ziet Alliander zich geconfronteerd met een grote uitdaging; onder meer door de ambitie van de provincie om 1.000 hectare zonneparken te realiseren. Alliander hierover: ‘Veel gemeenten in Flevoland hebben hun beleid voor zonne-energie inmiddels klaar. Er is veel potentie: Flevoland heeft veel dakoppervlak en landbouwgrond beschikbaar voor de ruimtelijke inpassing van duurzame opwek en er zijn veel aanvragen voor zonnepanelen in de regio. Nieuwbouwwijken met zonnepanelen leveren steeds meer vermogen terug aan het elektriciteitsnet. Het is de ambitie van provincie en gemeenten om in 2030 1.000 hectare zonne-energieopwek gerealiseerd te hebben op land. Dit gebeurt in 2 tranches van 500 hectare. De eerste tranche is nu uitgezet. Daarbij is er nu al sprake van serieuze knelpunten in de bestaande infrastructuur. Voor de tweede tranche zijn extra oplossingen nodig om deze op te kunnen vangen.’

Alliander heeft in Flevoland inmiddels op veel locaties al een vooraankondiging van dreigende tekorten aan capaciteit gedaan en vreest voor meer problemen: ‘Echter, ook elektriciteitsverdeelstations die nog capaciteit over hebben verwachten we binnenkort als knelpunt toe te moeten voegen. In de Noordoostpolder speelt vooral dat de afstanden tussen onze middenspanningsnetten zo groot zijn dat bij de opwek van zonne-energie te grote spanningsfluctuaties optreden, waardoor we ook daar tegen een tekort aan transportcapaciteit aanlopen en nieuwe zonne-energie niet kunnen transporteren.’

Vanaf 2022 ruimte
Op 2 plaatsen wordt het elektriciteitsnet uitgebreid. In Dronten en Lelystad worden de elektriciteitsverdeelstations uitgebreid, waardoor in die gebieden vanaf 2023 extra capaciteit op het elektriciteitsnet ontstaat. ‘Daarnaast wordt in Zeewolde gekeken of de windmolens, die momenteel worden vervangen, rechtstreeks kunnen worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet’, aldus Alliander. ‘Daarmee ontstaat er vanaf 2022 ruimte om zonne-energie aan te sluiten. Voor de Noordoostpolder en Urk zijn de uitbreiding van ons elektriciteitsdistributienet gestart. Aan het bestaande 10-kilovolt-net wordt een 20-kilovolt-net toegevoegd. Dit project vindt plaats door de hele Noordoostpolder en zal zo’n 4 tot 5 jaar in beslag nemen.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
KiesZon bv zoekt:

Proces Consultant

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Service Planner

Parttime (24 uur) - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!