logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
17 december 2019

‘Waarde van woningen binnen 1 kilometer van zonneparken dalen mogelijk met 3 procent’

De waarde van een woning die zich binnen 1 kilometer van een zonnepark bevindt, daalt mogelijkerwijs met 3 procent. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het onderzoek ‘Windturbines, zonneparken en woningprijzen’ is een actualisatie van een eerder onderzoek uit 2016. Het is uitgevoerd door de onderzoekers Martijn Dröes van de Universiteit van Amsterdam en Hans Koster van de Vrije Universiteit Amsterdam.

‘Onnauwkeurig gemeten’
De onderzoekers hebben gekeken naar de relatieve woningwaardeontwikkeling door de komst van zonneparken. Voor woningen binnen een straal van 1 kilometer van zonneparken is ‘licht statistisch bewijs’ gevonden dat woningprijzen achter kunnen blijven. Veel zonneparken zijn echter pas in de afgelopen jaren gerealiseerd en er hebben daarom nog weinig woningtransacties plaatsgevonden in de buurt van de zonneparken. Hierdoor is het effect volgens de onderzoekers onnauwkeurig gemeten.

Aanvullend merken de onderzoekers op dat ruimtelijke ingrepen in het landschap – bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen, stedelijke vernieuwingsprojecten en investeringen in de openbare ruimte – nagenoeg altijd effecten hebben op de waardeontwikkeling van woningen.

3 procent
‘De resultaten geven aan dat er wel een daling waarneembaar is van om en nabij de 3 procent binnen 1 kilometer van een gerealiseerd zonnepark, wat vergelijkbaar is met het effect van windturbines’, schrijven de onderzoekers in hun rapport. ‘Echter, het effect is veel lokaler en waarschijnlijk alleen relevant binnen 1 kilometer van het zonnepark.’

Uit de gegevens van de onderzoekers blijkt dat het aantal woningtransacties in de buurt – te weten 1 kilometer – van zonneparken momenteel zeer beperkt is. ‘Dit komt vooral omdat de meeste van deze parken pas in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd’, schrijven de onderzoekers. ‘Op basis van deze beperkte gegevens vonden we licht bewijs van een daling in woningprijzen van gemiddeld 3 procent na opening van een zonnepark. Dit effect is alleen statistisch significant binnen 1 kilometer. Omdat het effect onnauwkeurig gemeten is, is het relevant en interessant om dit onderzoek over een aantal jaren nog eens te herhalen om na te gaan of dit gevonden effect robuust is.’

5 procent waardeverlies bij windmolens hoger dan 150 meter
In het eerdere onderzoek is ook gekeken naar het effect van windparken. Daarbij bleek dat woningwaarden tot op 2 kilometer afstand van windparken gemiddeld met circa 2 procent achterblijven ten opzichte van de waarden van vergelijkbare woningen buiten de nabijheid van windparken. In deze actualisatie is met dezelfde methode, maar met recentere transactiegegevens van woningen – te weten van 1985 tot en met juni 2019 – en windparken gewerkt. Bij de resultaten is het belangrijk om in acht te nemen dat het gaat om relatieve woningwaardeontwikkeling. Dit betekent dat in een stijgende woningmarkt de prijs van de betreffende woningen minder stijgt dan die van vergelijkbare woningen die niet in de buurt van wind- of zonneparken zijn gelegen.

De resultaten laten zien dat de aanwezigheid van een windturbine binnen 2 kilometer van een woning over de periode 1985-2019 heeft geleid tot het achterblijven van woningwaarden met gemiddeld 2,1 procent. De effecten zijn bijna 2 keer zo sterk na 2011. Een belangrijke oorzaak voor het sterkere achterblijven van de woningwaarden na 2011 blijkt de toename van de gemiddelde hoogte van een windturbine. Zo leiden turbines tussen de 50-150 meter tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 2,5 procent, terwijl turbines hoger dan 150 meter gemiddeld leiden tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 5 procent. Er is geen statistisch bewijs gevonden voor effecten op de waarde van woningen op meer dan 2 kilometer afstand van een turbine. Ook is er geen bewijs gevonden voor extra effecten van een tweede of meerdere turbines.

Lees ook: Minister Wiebes: ‘Projectontwikkelaar moet waardedaling huizen bij zonneparken vergoeden’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten