Solar Magazine - Minister Wiebes: ‘Projectontwikkelaar moet waardedaling huizen bij zonneparken vergoeden’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: ‘Projectontwikkelaar moet waardedaling huizen bij zonneparken vergoeden’
© Rijksoverheid

Minister Wiebes: ‘Projectontwikkelaar moet waardedaling huizen bij zonneparken vergoeden’

Als de waardestijging van woningen bij zonneparken met meer dan 4 procent achterblijft, zullen projectontwikkelaars dit moeten vergoeden aan de woningeigenaren. Dat meldt minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

Minister Wiebes stelt dit naar aanleiding van het onderzoek ‘Windturbines, zonneparken en woningprijzen’ van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Betrekken omgeving
‘Om aan geleden schade tegemoet te komen, kennen we de wettelijke planschaderegeling’, schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. ‘De onderzoeksresultaten benadrukken voor mij het belang van het goed betrekken van de omgeving bij de invulling van de energietransitie. Middels participatie kan continu een afweging worden gemaakt tussen de dikwijls uiteenlopende belangen bij een wind- of zonproject.’

De planschaderegeling is een wettelijk vastgesteld instrument om tegemoet te komen aan schade ontstaan door ruimtelijke ontwikkelingen. In het geval dat een woningeigenaar in aanmerking denkt te komen voor de planschaderegeling kan de eigenaar een planschadevergoeding vragen bij het bevoegd gezag voor schade als gevolg van het plan. Er zal vervolgens altijd een onafhankelijke planschadedeskundige worden ingeschakeld om de aanvraag te beoordelen. De resultaten van het onderzoek ‘Windturbines, zonneparken en woningprijzen’ komen volgens Wiebes niet in de plaats van individuele planschadebeoordelingen.

4 procent eigen risico
In de huidige planschaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening is volgens Wiebes sprake van een normaal maatschappelijk eigen risico, dat iedere eigenaar van onroerend goed geacht wordt zelf te dragen, van ten minste 2 procent. In de Omgevingswet wordt dit vervangen door een vast eigen risico van 4 procent voor schade aan onroerende zaken als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de onroerende zaak.

Minister Wiebes over de gevolgen hiervan: ‘Dit betekent dat de ontwikkelaar van een wind- of zonnepark eventueel waardeverlies dat hoger is dan het eigen risico altijd zal moeten vergoeden aan de woningeigenaar. In het licht van de gevonden resultaten, waaruit blijkt dat hogere windturbines gemiddeld meer relatieve waardedaling tot gevolg hebben, is het aan een windontwikkelaar om een afweging te maken tussen de kostenefficiëntie van hoge turbines en de te verwachten uit te keren planschade. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.’

Lees ook: Minister Wiebes: ‘Projectontwikkelaar moet waardedaling huizen bij zonneparken vergoeden’​

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!