Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
7,78 miljoen euro beschikbaar voor Europese innovatieprojecten rond zonne-energie

7,78 miljoen euro beschikbaar voor Europese innovatieprojecten rond zonne-energie

De nieuwe subsidieronde van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) is geopend. Er is 7,78 miljoen euro beschikbaar voor innovatieprojecten rond onder meer zonne-energie.

Tot 25 mei 2020 17.00 uur kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend binnen het OPZuid-onderdeel ‘Koolstofarme economie/ bevordering duurzame energie’. Het gaat daarbij om het stimuleren van demonstratieprojecten / innovaties die bijdragen aan duurzame-energieproductie, -efficiëntie en -besparing.

Van mkb tot woningcorporatie
De subsidie is bedoeld voor midden- en kleinbedrijven (mkb-ondernemingen), bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland gericht op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving.

De focus is gericht op de gebouwde omgeving, aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt. Dit is het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een overwegende woon-, werk-, recreatie-, of verblijfsfunctie heeft en daadwerkelijk als zodanig gebruikt wordt.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame-energieproductie,      -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving. De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

40 procent subsidie
De beschikbare subsidie bedraagt 7,78 miljoen euro. Het subsidiebedrag per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Alle OPZuid-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. Dit houdt in dat na afloop van de aanvraagperiode gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking op een aantal criteria. Naast OPZuid-subsidie is er vanuit de provincies Zeeland en Limburg cofinanciering beschikbaar.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
SMA Benelux zoekt:

Service Line medewerker – 2e lijn support (interim)

SMA Benelux zoekt een Service Line medewerker – 2e lijn support (interim)
Fulltime • Mechelen
Zelfstroom zoekt:

Customer Support Specialist

Zelfstroom zoekt een Customer Support Specialist
Fulltime • 's-Hertogenbosch
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!