Solar Magazine - Mogelijk 100 miljoen euro extra ISDE-subsidie om zonnepanelen bij mkb te stimuleren
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Mogelijk 100 miljoen euro extra ISDE-subsidie om zonnepanelen bij mkb te stimuleren
© CDA

Mogelijk 100 miljoen euro extra ISDE-subsidie om zonnepanelen bij mkb te stimuleren

De Tweede Kamer behandelt vandaag een amendement van CDA-Kamerlid Agnes Mulder om het budget van de ISDE-subsidie met 100 miljoen euro te verruimen om naast zonnewarmte ook zonnepanelen bij het mkb te subsidiëren.

Mulder heeft het amendement samen met Matthijs Sienot (D66), Mark Harbers (VVD) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) ingediend. Het amendement wordt behandeld bij vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het kalenderjaar 2020. Daarbij wordt ook het amendement van SP-Kamerlid Sandra Beckerman behandeld om 700 miljoen euro subsidie voor biomassa aan te wenden voor de realisatie van collectieve zonnepanelen.

Investeringssubsidie
Het amendement moet zorgen voor de 100 miljoen euro extra budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in de jaren 2020-2022. Daarbij moet komend kalenderjaar 40 miljoen euro extra worden vrijgemaakt en in 2021 en 2022 30 miljoen euro per jaar. Het doel van het amendement is om in 2020 en de jaren daarna een extra inspanning mogelijk te maken om het doel van 14 procent duurzame energie te bereiken. De extra middelen worden volgens de initiatiefnemer van het amendement via de ISDE of een soortgelijke regeling, ingezet voor een investeringssubsidie voor investeringen in duurzame energie door in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf.

2 typen projecten
Met deze middelen kan volgens de initiatiefnemers specifiek een extra stimulans worden gegeven aan de opwekking van hernieuwbare elektriciteit door het mkb. ‘Er zijn op dit moment namelijk 2 typen projecten gericht op zon-pv op daken en kleine, houten windmolens binnen het mkb waarvan het potentieel nog beter benut kan worden’, schrijven de Kamerleden in hun amendement. ‘Projecten met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère) die kleiner zijn dan 15 kilowattpiek, hiervoor moet onderzocht worden of de ondergrens in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) omlaag kan naar 10 kilowattpiek. En projecten op een kleinverbruikersaansluiting (max. 3*80 ampère) die groter zijn dan circa 15 kilowattpiek (op een kleinverbruikersaansluiting kan ongeveer een maximum van 50 kilowattpiek aan zonnepanelen worden aangesloten).’

ISDE-regeling
Voor de tweede groep van projecten moet volgens de Kamerleden onderzocht worden of het mogelijk is om dit type projecten via de ISDE-regeling of een soortgelijke regeling te stimuleren. ‘Hierdoor wordt het interessanter om meer zonnepanelen aan te sluiten op een kleinverbruikersaansluiting zodat waar mogelijk daken beter benut worden’, aldus het amendement. ‘Bij het vaststellen van het subsidiebedrag zou rekening gehouden moeten worden met de subsidiëring via de salderingsregeling om oversubsidiëring te voorkomen.’

Minister Wiebes maakte eerder deze maand bekend dat de ISDE-regeling op de schop gaat. Zo worden per 1 januari 2020 zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitplicht niet langer gesubsidieerd via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Bovendien komen ook pelletkachels en biomassaketels per 1 januari 2020 niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie. De in het Klimaatakkoord aangekondigde verbreding van de ISDE-regeling naar isolatiemaatregelen zal ten slotte pas vanaf 2021 doorgevoerd worden. 

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Wattkraft Benelux zoekt:

Senior Business Developer Energy Storage Solutions

32-40 uur - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!