Solar Magazine - Motie en amendement SP om subsidie biomassa te investeren in collectieve zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Motie en amendement SP om subsidie biomassa te investeren in collectieve zonnepanelen
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Motie en amendement SP om subsidie biomassa te investeren in collectieve zonnepanelen

Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid namens de SP, heeft zowel een motie als een amendement ingediend om 700 miljoen euro subsidie voor biomassa aan te wenden voor de realisatie van collectieve zonnepanelen.

De motie van Beckerman luidt als volgt: 'De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat er duizenden vierkante meters dak zijn waar zonnepanelen op kunnen liggen; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat 700 miljoen van de subsidie voor biomassa wordt gebruikt om collectief zonnepanelen te installeren op daartoe geschikte daken.'

Minister ontraadt motie
Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen, ontraadt de motie: 'De subsidiëring van zonnepanelen is niet extra nodig, want we hebben daarvoor de salderingsregeling. De terugverdientijd op zonnepanelen is relatief kort. Biomassasubsidie dient een ander doel en daarom moet ik ook deze motie ontraden.'

Na motie ook amandement
​Inmiddels heeft Beckerman naast de motie samen met Partij voor de Dieren-Kamerlid Lammert van Raan ook nog een amendement ingediend. Daarin vraagt men om op de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken de 700.000 euro subsidie voor biomassa in te zetten om collectieve zonnepanelen te installeren op daartoe geschikte daken.

Op basis van de reeds afgegeven beschikkingen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is namelijk de verwachting dat in 2020 ongeveer 723 miljoen euro aan SDE+-subsidie zal worden betaald voor biomassaprojecten, op een totaal van ruim 1,6 miljard euro aan SDE+-subsidie. Door deze middelen te verschuiven van biomassaprojecten naar een investering in collectieve zonnepanelen willen de Kamerleden een effectievere CO2-reductie bewerkstelligen.

Publieke energiemaatschappij
‘Biomassa richt meer klimaatschade aan dan het zogenaamd zou oplossen. Dit moet direct stoppen. Deze middelen moeten naar echt schone energie gaan. Huishoudens draaien nu zelf op voor de verduurzaming van hun woning. Met dit amendement komt 700 miljoen euro beschikbaar om in te zetten voor de installatie van collectieve zonnepanelen op de daartoe geschikte daken. De overheid voert de regie, de zonnepanelen worden beheerd door de overheid of een publieke energiemaatschappij. Dit zorgt voor een enorme slag in de verduurzaming van de woningvoorraad, zonder dat huishoudens zich hiervoor in de schulden hoeven te steken. Met dit amendement gaan effectief en rechtvaardig klimaatbeleid hand in hand’, aldus Beckerman en Van Raan.

Verschil motie en amendement
Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Over moties wordt door de Tweede Kamer gestemd. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.

Ieder Kamerlid heeft ook het recht amendementen in te dienen. Het recht van amendement wil zeggen dat een Kamerlid de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Een amendement kan worden ingediend zodra een wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld tot aan het moment dat het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Update 19 november: de motie van de SP is door de Tweede Kamer verworpen. Naast de SP stemden GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK,  50PLUS en de Kamerleden Van Kooten-Arissen en Van Haga voor de motie. Dat was echter niet genoeg voor een meerderheid.

Update 3 december: ook het amendement van de SP is door de Tweede Kamer verworpen. Naast de SP stemden GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK,  50PLUS en de Kamerleden Van Kooten-Arissen en Van Haga voor het amendement. Dat was echter niet genoeg voor een meerderheid.
 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Coolblue Energie zoekt:

Accountmanager Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Utrecht
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!