Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Bird & Bird: negatieve transportindicaties voldoen niet aan eisen minister en ACM
© Liander

Bird & Bird: negatieve transportindicaties voldoen niet aan eisen minister en ACM

Advocatenkantoor Bird & Bird stelt dat de door de netbeheerders afgegeven negatieve transportindicaties niet voldoen aan de eisen die minister Wiebes en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hieraan stellen.

Voor organisaties die subsidie willen aanvragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) heeft Energie Samen (red. de brancheorganisatie voor duurzame-energie-initiatieven van burgers) in samenwerking met Pawex en Windunie door Bird & Bird 2 voorbeeldbrieven laten opstellen. De ene voorbeeldbrief kunnen organisaties met een negatieve transportindicatie meesturen bij hun aanvraag voor SDE+-subsidie en met de andere voorbeeldbrief kunnen zij bij de netbeheerders bezwaar maken tegen de negatieve transportindicaties.

Transportindicatie had afgegeven moeten worden
Volgens het advocatenkantoor is door de netbeheerders niet aan de eisen voldaan die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de ACM stellen aan de negatieve transportindicaties.

Zo schrijft Bird & Bird in de voorbeeldbrief: ‘Aan de – zeer strenge – eisen die gelden in geval tot een weigering wordt gekomen, is door de netbeheerder evident niet voldaan. Op geen enkele manier is vast komen te staan dat de transportcapaciteit voor de productie-installatie, waarvoor de SDE+-subsidieaanvraag wordt gedaan, met zekerheid niet beschikbaar is. Er ligt ook geen kenbaar en voor aanvrager controleerbaar (op de individuele casus gericht) onderzoek aan de weigering ten grondslag. Het is evident dat de door de netbeheerder opgestelde, zeer minimaal onderbouwde, congestierapporten en de informatie op de website van netbeheerders niet voldoen aan de strenge onderzoekseisen zoals door de minister en de ACM geformuleerd.  Als gevolg daarvan had de transportindicatie gewoonweg afgegeven moeten worden.’

In strijd met regels
‘De weigering is in strijd met genoemde regels en de toelichting daarbij, nu daaruit duidelijk blijkt dat een positieve transportindicatie alleen dan kan worden geweigerd als 100 procent zeker is dat er geen enkele mogelijkheid bestaat voor het aanbieden van transport van elektriciteit voor de specifiek omschreven productie-installatie binnen de gestelde subsidietermijn’, vervolgt Bird & Bird in de voorbeeldbrief. ‘De minister stelt onder meer dat overduidelijk moet zijn dat er voor een project binnen een bepaald gebied onvoldoende transportcapaciteit aanwezig zal zijn binnen de gestelde realisatietermijn, en dat bij twijfel een positieve transportindicatie moet worden afgegeven.’

Gevraagde subsidie moet worden toegekend
Bird & Bird heeft voor Energie Samen ook een voorbeeldbrief opgesteld die meegestuurd kan worden met de SDE+-aanvraag. In de voorbeeldbrief wordt onderbouwd dat de negatieve transportindicatie in strijd met de wet is en dat de gevraagde subsidie daarom moet worden toegekend.

‘Het feit dat de weigering van de netbeheerder onterecht is en de netbeheerder de transportindicatie had moeten afgeven, heeft gevolgen voor deze aanvraagprocedure’, is te lezen in de voorbeeldbrief. ‘Dit betekent namelijk dat de negatieve verklaring van de aanvrager niet kan en mag worden tegengeworpen. Omdat de afwijzing van de netbeheerder in strijd met het recht is, dient u op de aanvraag te beslissen zónder de negatieve verklaring van de netbeheerder daarbij te betrekken, althans zonder daar fatale gevolgen voor de aanvraag aan te verbinden. U dient deze negatieve verklaring anders gezegd buiten beschouwing te laten en, nu op geen enkele wijze vast is komen te staan dat de benodigde transportcapaciteit met zekerheid niet beschikbaar is, de aanvraag te beoordelen als ware een transportindicatie afgegeven. Dat was immers wat de netbeheerder – nu geen zekerheid over de niet-beschikbaarheid bestaat – had moeten doen. Dat betekent dat u de aanvraag – mits uiteraard aan de overige voorwaarden voor toekenning daarvan is voldaan – moet honoreren.’

Gang naar de rechter
Uit de voorbeeldbrief die meegestuurd kan worden met de SDE+-aanvraag blijkt verder dat Bird & Bird een gang naar de rechter adviseert.

Zo schrijft men: ‘Mocht u evenwel toch besluiten de negatieve verklaring van de netbeheerder in de beoordeling te betrekken en de aanvraag om die reden afwijzen, dan verzoekt de aanvrager zo spoedig mogelijk een gemotiveerde afwijzing op de aanvraag te ontvangen. Aanvrager overweegt in dat geval namelijk rechtsmiddelen in te stellen tegen deze afwijzing, teneinde de rechtmatigheid van een onverkorte toepassing van de transportindicatieverplichting (d.w.z.: zonder dat door u wordt gekeken of de weigering van de netbeheerder wel terecht is) in rechte te kunnen laten toetsen.’

Honderden negatieve transportindicaties
Half oktober onthulde de redactie van Solar Magazine dat netbeheerders Liander en Enexis al honderden negatieve transportindicaties aan projectontwikkelaars hadden afgegeven. Een deel van de top 10 van bedrijven met het grootste portfolio aan SDE+-projecten overweegt een gang naar de rechter.

Energie Samen stelde eerder deze week al dat de netbeheerders bij het afgeven van de transportindicaties niet de door minister Wiebes aangekondigde kortetermijnoplossingen hebben meegewogen die moeten bijdragen aan extra transportcapaciteit.

Lees ook:

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Medewerker Sales Support / Binnendienst Sales

32-40 uur - Amsterdam
kWh People zoekt:

Junior Maintenance Manager Solar

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!