Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tussenstand voorjaarsronde SDE+ 2019: subsidie voor recordaantal van 4.738 projecten met zonnepanelen
© KiesZon

Tussenstand voorjaarsronde SDE+ 2019: subsidie voor recordaantal van 4.738 projecten met zonnepanelen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldt aan de Tweede Kamer dat er tot op heden in de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) al 4.738 zon-pv-projecten zijn goedgekeurd.

Minister Wiebes heeft deze week de vragen beantwoord die de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft gesteld over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 2020. 

Tweede statusupdate
In totaal werden er in de voorjaarsronde 2019 binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 5.175 projectaanvragen voor zonnepanelen (zon-pv) gedaan; goed voor 2.921 megawattpiek en een budgetclaim van 2.947 miljoen euro. Voor alle technieken samen werden er 5.376 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van 4,8 miljard euro, net iets minder dan het beschikbare budget van 5 miljard euro.

Afgelopen juli gaf minister Wiebes ook al een statusupdate. Destijds waren er 3.025 pv-projecten goedgekeurd, 1.961 pv-projecten in behandeling en 189 pv-projecten afgewezen. Er dienden toen nog 2.045 projecten te worden beoordeeld met een totaal aangevraagd budget van 3 miljard euro. Uit de nieuwe antwoorden van minister Wiebes wordt echter nog niet duidelijk of nu alle projecten beoordeeld zijn.

Aantal projecten en budget
Wiebes heeft onder meer onderstaand overzicht gegeven van de beschikte SDE+-projecten in 2018 en het voorjaar van 2019. Daarbij geeft de tabel een overzicht van de aantallen projecten.

Aantal vergunde projecten

2018-I

2018-II

2019-I

Totaal

Biomassa warmte en WKK

50

35

41

126

Biomassa gas

4

2

8

14

Waterkracht

2

5

5

12

Wind op land

45

143

41

229

Zon-PV

3.774

4.411

4.738

12.923

Geothermie

2

3

2

7

Zonthermie

22

19

29

70

Totaal

3.899

4.618

4.864

13.381

Uit het overzicht van minister Wiebes blijkt dat er inmiddels ook 29 zonnewarmteprojecten (zonthermie) zijn goedgekeurd met een beschikt subsidiebedrag van 10 miljoen euro. Voor de zon-pv-projecten is er met de 4.738 beschikte projecten een subsidiebedrag van 2,5 miljard euro gemoeid.

Wiebes geeft aan in zijn antwoorden de Tweede Kamer nog een nadere uitleg te sturen over het eindresultaat van de voorjaarsronde: 'In de Kamerbrief over de resultaten van de voorjaarsronde ga ik nader in op de beschikte projecten en relevante ontwikkelingen, zoals de netproblematiek.'

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
BHM Solar zoekt:

Projectmanager zonne-energie (interim / part time)

<24 uur - Utrecht, 3514AZ, Hooghiemstraplein 112
Boss Energy Consulting zoekt:

Head of Construction

Fulltime (40 uur) - Belgium
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!