Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Uitgangspunt Regionale Energiestrategieën: slechts 50 procent SDE+-projecten wordt gerealiseerd
© Rudmer Zwerver

Uitgangspunt Regionale Energiestrategieën: slechts 50 procent SDE+-projecten wordt gerealiseerd

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie heeft de factsheet zon-pv en wind op land gepresenteerd en stelt dat vermoedelijk maar 50 procent van de beschikte SDE+-projecten daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

In het Klimaatakkoord is de nationale opgave voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit met wind- en zonne-energie vastgesteld op 35 terawattuur voor het kalenderjaar 2030. Om een feitelijk en transparant beeld over de huidige stand van zaken te geven, heeft het Nationaal Programma RES (NP RES) de factsheet gepresenteerd.

50 procent realisatie
In dit feitenoverzicht wordt antwoord gegeven op 2 vragen: Welk deel van de opgave is nu al gerealiseerd? Uitgaand van de nu bekende plannen die in de pijplijn zitten tot 2030: hoeveel terawattuur gaat er dan naar alle waarschijnlijkheid nog bijkomen? De factsheet geeft hiertoe inzicht in de reeds uitgevoerde en geplande projecten voor grootschalige zon-pv (>15 kilowattpiek) en wind op land voor alle RES-regio’s.

Het afwegingskader voor grootschalige zonnestroomprojecten is volgens de opstellers van de factsheet nog veelal minder ontwikkeld dan bij wind op land. ‘Hierdoor is onduidelijk hoeveel van de SDE+-beschikte productiecapaciteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd’, schrijft het NP RES over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). ‘De beperkingen in de beschikbare netcapaciteit spelen hierbij ook een steeds belangrijkere rol. Daarom is er in deze factsheet – in nauwe samenspraak met het ministerie van Economische Zaken – voor gekozen om uit te gaan van 50 procent realisatie van het aantal grootschalige zon-pv-projecten gebaseerd op afgegeven SDE+-beschikkingen.’

9.450 megawattpiek
In de nadere toelichting schrijft men hierover: ‘Ervaringen uit het verleden leren dat 75 procent van de projecten wordt gerealiseerd, maar de omstandigheden zijn in belangrijke mate gewijzigd. De elektriciteitsnetten lopen tegen capaciteitsbeperkingen aan, en het aantal aanvragen is fors gestegen. Een realisatiefactor van 50 procent lijkt daarmee eerder waarschijnlijk, maar ook dit getal is met onzekerheden omgeven.’

Vervolgens maken de schrijvers van de factsheet de volgende rekensom: ‘Het beschikte volume grootschalige zon-pv eind 2018 was 10.400 megawattpiek. Hiervan is 2.100 megawattpiek operationeel, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht in 2019 6.400 megawattpiek aan additionele grootschalige zon-pv-projecten te gaan beschikken. Dat betekent dat voor 2030 circa 9.450 megawattpiek gerealiseerd wordt.’

Ook na 2019 nieuwe projecten
In de factsheet wordt echter de verwachting uitgesproken dat ook na 2019 projecten een SDE+-beschikking krijgen of dat er na 2025 zonder SDE+-subsidie projecten gerealiseerd worden. Hierdoor zal de hoeveelheid grootschalige zon-pv groter zijn dan de genoemde 9.450 megawattpiek.

‘Vanwege de onzekerheid over de omvang van nog onbekende projecten is dit niet meegenomen in de pijplijn’, is te lezen in de factsheet.

Nu in Solar Magazine

Mei 2020

Coolblue stoomt snel op naar top residentiële zonne-energiemarkt: ‘De internetverkoop van zonnepanelen werkt’ Joint Solar Programme III: hybride tandemzonnecel van 30 procent binnen handbereik voor Nederlandse onderzoekers De...
Vacatures
NovaVolt zoekt:

Zonnepanelen adviseur

NovaVolt zoekt 2 zonnepanelen adviseurs.
Fulltime • Midden-Nederland en Alphen aan de Rijn
Zon & Zo zoekt:

Werkvoorbereider E

Zon & Zo zoekt een Werkvoorbereider E
Fulltime • Alblasserdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!