Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Halderberge: komende 2 jaar geen zonneparken in buitengebied vanwege Regionale Energiestrategie
© Gemeente Halderberge

Halderberge: komende 2 jaar geen zonneparken in buitengebied vanwege Regionale Energiestrategie

Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge heeft een visie op zonneweiden vastgesteld. Hieruit blijkt dat er de komende 2 jaar niet meegewerkt wordt aan zonneparken in het buitengebied.

Ontwikkelingen op (grote) daken, op oude stortplaatsen, direct naast de kernen en bijvoorbeeld langs doorgaande wegen worden door de gemeente toegejuicht. De gemeenteraad behandelt de visie in de vergadering van oktober en neemt hier dan een definitief besluit over.

Regionale Energiestrategie reden voor besluit
Het bestuurscollege voert als reden voor het tijdelijk niet toestaan van zonneparken de komst van de Regionale Energiestrategie (RES) aan. Wethouder Hans Wierikx: ‘We willen eerst duidelijkheid over de zoekgebieden in Halderberge uit de RES, voordat we medewerking verlenen aan andere zonprojecten. De visie op zonneweiden wordt daarom voor maar 2 jaar vastgesteld. Ook omdat de technologische ontwikkelingen snel gaan. Na deze 2 jaar kunnen we de visie bijstellen.’

Ladder Zon
In de visie op zonneweiden heeft de Ladder Zon van de gemeente een uitdrukkelijke plaats gekregen. Met deze Ladder wordt een voorkeursvolgorde van grote projecten met zonnepanelen geduid. Dat betekent dat ontwikkelingen in stedelijk gebied, zoals op daken, de eerste voorkeur heeft. Daarbij kan gedacht worden aan de grote daken op logistieke centra en andere grote industriële gebouwen. Maar ook aan daken bij agrarische bedrijven (stallen). In tweede instantie staat de gemeente positief tegenover ontwikkelingen direct bij kernen. De energie wordt dan opgewekt dicht bij waar hij verbruikt wordt: bij huishoudens en industrie. Daarna ziet de gemeente mooie kansen voor meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld op oude stortplaatsen of langs doorgaande wegen.

Voor zonneweiden in het buitengebied biedt de gemeente Halderberge nu geen mogelijkheden. Wethouder Wierikx: ‘Halderberge is trots op zijn veelzijdige buitengebied. We willen voorkomen dat her en der in het landschap zonneweiden ontstaan.’

Uitzondering mogelijk
Halderberge kiest er in beginsel dus voor om op dit moment zonneweiden in het buitengebied niet toe te staan, maar met de kanttekening dat er een uitzondering mogelijk is als een initiatief dermate bijzonder is dat medewerking gewenst is. ‘In zeer bijzondere gevallen kan medewerking aan een initiatief geboden worden, waarbij vooraf een zienswijze aan de gemeenteraad gevraagd zal worden’, is te lezen in de zonnevisie.’

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Vattenfall zoekt:

Development Manager Rooftop Solar NL

Vattenfall zoekt een Development Manager Rooftop Solar NL
Fulltime • Amsterdam
Zon & Zo zoekt:

Teamlid Installateur

Zon & Zo zoekt een Teamlid Installateur
Fulltime • Alblasserdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!