Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
De details van de congestie bij Liander per provincie in woord en beeld
© Liander

De details van de congestie bij Liander per provincie in woord en beeld

Liander heeft de resultaten gepresenteerd van het congestieonderzoek dat de netbeheerder in 5 provincies heeft uitgevoerd. In vrijwel alle gebieden is vastgesteld dat congestiemanagement geen oplossing biedt.

De redactie van Solar Magazine heeft de details van de congestie in woord en beeld gebracht.

Toch een positieve transportindicatie
Per gebied heeft Liander voor zijn gehele werkgebied in kaart gebracht wat de congestie is voor grootverbruikers bij het afnemen van elektriciteit (verbruik) of het terugleveren van elektriciteit (teruglevering). Wil een ontwikkelaar van een zonnepark of dakgebonden zonnestroomsysteem met een grootverbruikersaansluiting toch energie terugleveren in een rood gebied (red. de gebieden waar momenteel geen transportcapaciteit beschikbaar is)? Dan is het mogelijk dat hij daarvoor tóch een positieve transportindicatie krijgt.

In de oranje gebieden is nog beperkt ruimte beschikbaar op het net. Liander bekijkt per aanvraag hoeveel ruimte er nog is. In de rode gebieden heeft onderzoek uitgewezen dat congestiemanagement – het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod – geen oplossing biedt. Dit betekent dat klanten die extra elektrisch vermogen willen hebben, moeten wachten totdat het elektriciteitsnet uitgebreid is. Nieuwe klanten worden in deze gebieden wel aangesloten op het elektriciteitsnet, maar krijgen zeer beperkt vermogen toegewezen. Dit geldt niet voor klanten met een aansluiting groter dan 2 megavoltampère. Deze worden namelijk direct op een onderstation aangesloten. Als het specifieke station nog voldoende capaciteit heeft, is een transportbeperking niet nodig.

Congestie in 17 gebieden in Friesland*

Gebied Probleem Uitkomst congestieonderzoek
Heerenveen, Drachten & Wolvega Capaciteitsprobleem in het gebied rondom Drachten voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Heerenveen, Drachten & Wolvega Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Drachten voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Heerenveen, Drachten & Wolvega Capaciteitsproblemen in het gebied ten noorden en westen van Heerenveen en rondom Joure voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Door de inzet van congestiemanagement is de verwachting dat onze netelementen structureel intensiever belast gaan worden. Een onderzoek naar de net-technische situatie wijst uit dat de toepassing van congestiemanagement bij dit knelpunt de kans op storingen met netuitval tot gevolg significant zal verhogen.
Heerenveen, Drachten & Wolvega Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Wolvega voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd om congestiemanagement in te richten, ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben door middel van de geplande netverzwaring.
Noordoost-Friesland en Ameland Capaciteitsproblemen op Ameland en in het gebied rondom Holwerd voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd om congestiemanagement in te richten ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben door middel van de geplande netverzwaring.
Noordoost-Friesland en Ameland Capaciteitsproblemen op Ameland en in het gebied rondom Holwerd voor verbruik en teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd om congestiemanagement in te richten ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben door middel van de geplande netverzwaring.
Noordoost-Friesland en Ameland Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Buitenpost, Kollum en Gerkesklooster voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Noordoost-Friesland en Ameland Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Dokkum voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Regio Leeuwarden Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Bolsward en Workum voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Regio Leeuwarden Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Dronrijp voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Regio Leeuwarden Capaciteitsproblemen in het gebied rond Franeker en Minnertsga voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Regio Leeuwarden Capaciteitsproblemen in het gebied ten zuiden van Leeuwarden voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Regio Zuidoost-Friesland Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Oosterwolde voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Aangeslotenen met elektriciteitsproductie-eenheden die uitsluitend gebruik maken van één of meer niet-regelbare energiebronnen zijn uitgesloten van verplichte deelname aan congestiemanagement. De beperkte transportcapaciteit in dit congestiegebied is te sterk gerelateerd aan deze aangeslotenen. Er zijn zodoende onvoldoende garanties aanwezig dat er ten alle tijden voldoende vermogen in het congestiegebied aangeboden blijft worden om in alle transportverzoeken te kunnen voldoen. Liander gaat in gesprek met de ACM over de mogelijkheid tot een ontheffingsaanvraag en onderzoekt in de tussentijd of er alternatieven mogelijk zijn in het congestiegebied zoals een vrijwillige flexmarkt inrichten.
Regio Zuidwest-Friesland Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Balk voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Aangeslotenen met elektriciteitsproductieeenheden die uitsluitend gebruik maken van één of meer niet-regelbare energiebronnen zijn uitgesloten van verplichte deelname aan congestiemanagement. De beperkte transportcapaciteit in dit congestiegebied is te sterk gerelateerd aan deze aangeslotenen. Er zijn zodoende onvoldoende garanties aanwezig dat er te allen tijde voldoende vermogen in het congestiegebied aangeboden blijft worden om aan alle transportverzoeken te kunnen voldoen. Liander gaat in gesprek met de ACM over de mogelijkheid tot een ontheffingsaanvraag en onderzoekt in de tussentijd of er alternatieven mogelijk zijn in het congestiegebied, zoals een vrijwillige flexmarkt inrichten.
Regio Zuidwest-Friesland Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Sneek voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Regio Zuidwest-Friesland Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Stiens voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Regio Zuidwest-Friesland Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Warga voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.

* Het congestieonderzoek voor Ameland is nog niet afgerond.

Congestie in 10 gebieden in Gelderland

Gebied Probleem Uitkomst congestieonderzoek
Achterhoek  Capaciteitsproblemen in Dinxperlo voor verbruik  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Achterhoek  Capaciteitsproblemen in Borculo voor teruglevering  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Achterhoek  Capaciteitsproblemen in Doetinchem voor teruglevering  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Achterhoek  Capaciteitsproblemen in Lievelde voor teruglevering  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Achterhoek Capaciteitsproblemen in Ulft voor teruglevering  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Achterhoek  Capaciteitsproblemen in Winterswijk voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Noord-Veluwe  Capaciteitsproblemen in ’t Harde voor verbruik  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Rivierenland  Capaciteitsproblemen in Velddriel voor verbruik  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Stedendriehoek  Capaciteitsproblemen Bedrijventerrein De Mars (Zutphen) voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Stedendriehoek  Capaciteitsproblemen Zutphen voor teruglevering  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.

* Het congestieonderzoek voor Arnhem-Nijmegen is nog niet afgerond.

Congestie in 4 gebieden in Flevoland

Gebied Probleem Uitkomst congestieonderzoek
Flevopolder  Capaciteitsproblemen in Lelystad voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Er zijn onvoldoende garanties aanwezig dat er te allen tijde voldoende vermogen aangeboden blijft worden om aan alle transportverzoeken te kunnen voldoen. Liander gaat in gesprek met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de mogelijkheid tot een ontheffingsaanvraag en onderzoekt in de tussentijd of er alternatieven mogelijk zijn in het congestiegebied, zoals een vrijwillige flexmarkt.
Flevopolder  Capaciteitsproblemen in Zeewolde voor teruglevering  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Er zijn onvoldoende garanties aanwezig dat er te allen tijde voldoende vermogen aangeboden blijft worden om aan alle transportverzoeken te kunnen voldoen. Liander gaat in gesprek met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de mogelijkheid tot een ontheffingsaanvraag en onderzoekt in de tussentijd of er alternatieven mogelijk zijn in het congestiegebied, zoals een vrijwillige flexmarkt.
Noordoostpolder & Urk Capaciteitsproblemen in het gebied rondom Marknesse voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.

Congestie in 2 gebieden in Zuid-Holland

Gebied Probleem Uitkomst congestieonderzoek
Nieuwkoop  Capaciteitsproblemen Nieuwveen voor verbruik en teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Oegstgeest Capaciteitsproblemen in Oegstgeest voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.

Congestie in 28 gebieden in Noord-Holland

Gebied Probleem Uitkomst congestieonderzoek
Alkmaar Capaciteitsproblemen in Alkmaar voor verbruik  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Alkmaar Capaciteits- en spanningsproblemen in Oterleek voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Den Helder Capaciteits- en spanningsproblemen in Den Helder de Schooten voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Den Helder Capaciteits- en spanningsproblemen in Den Helder de Schooten voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Driehoek Purmerend, Beemster, Edam Capaciteits- en spanningsproblemen in Edam en Purmerend voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Hollands Kroon Capaciteits- en spanningsproblemen in Anna Paulowna voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Hollands Kroon Capaciteits- en spanningsproblemen in Anna Paulowna voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Hollands Kroon Capaciteits- en spanningsproblemen in Ulkesluis voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Hollands Kroon Capaciteits- en spanningsproblemen in Ulkesluis voor verbruik en teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Hollands Kroon Capaciteits- en spanningsproblemen in Wieringerwerf voor verbruik en teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Medemblik Capaciteits- en spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering  Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Medemblik Capaciteits- en spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Medemblik Capaciteits- en spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Medemblik Capaciteits- en spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Medemblik Capaciteitsproblemen in Medemblik voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Er zijn onvoldoende garanties aanwezig dat er te allen tijde voldoende vermogen aangeboden blijft worden om in alle transportverzoeken te kunnen voldoen. Liander gaat in gesprek met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de mogelijkheid tot een ontheffingsaanvraag en onderzoekt in de tussentijd of er alternatieven mogelijk zijn in het congestiegebied, zoals een vrijwillige flexmarkt.
Medemblik Capaciteits- en spanningsproblemen in Wervershoof voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Medemblik Capaciteits- en spanningsproblemen in Wervershoof voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Schagen Capaciteits- en spanningsproblemen in Schagen voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Schagen Capaciteits- en spanningsproblemen in Schagen voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Schagen Capaciteitsproblemen in Schagen voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Schagen Capaciteitsproblemen in Schagen voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Texel Capaciteitsproblemen op Texel voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Uitgeest Capaciteitsproblemen in Uitgeest voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Warmenhuizen Capaciteits- en spanningsproblemen in Warmenhuizen voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Warmenhuizen Capaciteits- en spanningsproblemen in Warmenhuizen voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.
Zaanstad Capaciteitsproblemen in Zaandam Noord voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Zaanstad Capaciteitsproblemen in Zaandam West voor teruglevering Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. De vereiste doorlooptijd ligt te dicht op het moment waarop Liander verwacht dit knelpunt al structureel verholpen te hebben via de geplande netverzwaring.
Zaanstad Capaciteitsproblemen in Zaandijk voor verbruik Congestiemanagement biedt geen oplossing voor dit congestiegebied. Het aantal potentiële deelnemers is te beperkt.

Lees ook:

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Senior Project Ontwikkelaar PV/Solar

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Solention B.V. zoekt:

Werkvoorbereider

<24 uur - Ede, 6718XA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!