Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Horst aan de Maas weigert omgevingsvergunning voor zonnepark
© Fabian Plock | Dreamstime.com

Gemeente Horst aan de Maas weigert omgevingsvergunning voor zonnepark

De gemeente Horst aan de Maas heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een zonnepark op agrarische gronden aan de Lottumseweg te Melderslo geweigerd. Het zonnepark is een initiatief van Kronos Solar.

Het bestuurscollege heeft als onderdeel van het weigeren van de omgevingsvergunning een ontwerp-weigering opgesteld. Kronos Solar heeft 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de weigering en zijn zienswijze in te dienen.

In lijn met Bouwbesluit, niet met bestemmingsplan
Bij het nemen van het besluit heeft de gemeente overwogen dat het bouwplan wel voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit en het bouwplan in overeenstemming is met de bepalingen van de gemeentelijke Bouwverordening. Het bouwplan voldoet tegelijkertijd weer niet aan de sneltoetscriteria uit de welstandsnota. Daarbij is het wel akkoord bevonden door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Het bouwplan van Kronos Solar is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’ en voldoet niet aan de regels van dit bestemmingsplan. Het is in strijd met de regels behorende bij de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ van het bestemmingsplan. Omdat er geen mogelijkheden in het bestemmingsplan zijn opgenomen om met een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid mee te werken aan het plan, weigert de gemeente de aanvraag.

Beleidsvisie zonne-energie
Bovendien voldoet het plan van Kronos Solar niet aan de Beleidsvisie ‘Zonne-energie Horst aan de Maas’ die afgelopen januari door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het beleid laat namelijk geen grote commerciële zonneweiden op goede landbouwgrond toe. ‘Wij werken daarom op basis van het beleid niet mee aan de gevraagde omgevingsvergunning’, aldus de gemeente in haar toelichting. ‘Wij geven geen toepassing aan onze bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van dit plan, omdat er naar ons oordeel sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening nu de Beleidsvisie Zonne-energie Horst aan de Maas de zonneweide niet toelaat.’

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Solaris Industria zoekt:

Accountmanager Solar

kWh People zoekt voor Solaris Industria een Accountmanager
Fulltime • Utrecht
Solarcentury zoekt:

Junior Planoloog Zonneprojecten

Solarcentury zoekt een Junior Planoloog Zonneprojecten.
Fulltime • Helmond
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!