logo
wvhj2023
© André Muller | Dreamstime.com
© André Muller | Dreamstime.com
17 september 2019

Netbeheerders pleiten voor nieuwe vormen congestiemanagement en aangepaste aansluittermijnen

Netbeheer Nederland heeft namens de netbeheerders hun steun uitgesproken voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd uiten die hun zorg over het huidige tekort aan netcapaciteit.

Om voor de toekomst een betrouwbaar energienet te houden, zijn volgens de netbeheerders juist op korte termijn maatregelen nodig. Cruciaal is dat alle partijen in de energieketen samenwerken en bereid zijn naar nieuwe oplossingen te kijken. De integrale toekomstverkenning waar nu aan gewerkt wordt, maar ook bijvoorbeeld de samenwerking in de Regionale Energie Strategieën, vormen daarin een belangrijke stap.

Toekomstverkenning energie-infrastructuur
‘Nederland heeft een van de meest betrouwbare en veilige energienetten ter wereld’, stelt Netbeheer Nederland. ‘Iedereen die in ons land energie afneemt, betaalt mee aan het energienet. Het is dan ook zaak om samen na te denken over het energiesysteem van de toekomst en de bekostiging daarvan. Hoe stemmen we energievraag en -aanbod op elkaar af? Hoe combineren we de inzet van elektriciteit en duurzame gassen, zoals biogas en waterstof? En hoe houden we de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk en gaan we die kosten eerlijk verdelen? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat zo’n integrale toekomstverkenning over de energie-infrastructuur nu wordt opgesteld. De netbeheerders nemen daarin het initiatief.’

Wetgeving aanpakken
Voor de korte termijn is het volgens Netbeheer Nederland noodzakelijk dat de wetgeving wordt aangepakt, zodat de netbeheerders meer ruimte krijgen om hun rol in de energietransitie ook waar te maken. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe vormen van congestiemanagement, het aanpassen van de aansluittermijnen en ruimte om in de praktijk aan de slag te kunnen met nieuwe gassen zoals waterstof.

Netbeheer Nederland presenteerde afgelopen februari al een position paper waarbij gesteld werd dat zonneparken ‘geen zesbaanssnelweg krijgen’. Dat pleidooi werd in maart opgevolgd door 10 actiepunten die uitgevoerd moeten worden om de netproblematiek op te lossen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten