Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Druten en Wijchen presenteren visie zonneparken: ruimte voor 80 hectare
© Gemeente Wijchen Druten

Gemeente Druten en Wijchen presenteren visie zonneparken: ruimte voor 80 hectare

De gemeente Wijchen en Druten hebben hun gezamenlijke zonne-energievisie gepresenteerd. Deze beleidsvisie heeft betrekking op grootschalige zonneparken, met een minimale maat omvang van 2 hectare.

De ontwerpvisie ligt tot en met 20 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis. Op grond van de inspraakverordening Wijchen krijgen alle inwoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden de mogelijkheid om hun mening over de visie kenbaar te maken.

Maatwerk
Voor zonneparken kleiner dan 2 hectare vindt een separate beoordeling plaats. Voor dat maatwerk wordt de beleidsvisie wel als inspiratiebron gehanteerd.

Wijchen heeft de ambitie om minimaal 30 hectare aan zonneparken te realiseren in 2023. Druten ziet een grotere potentie. Er zijn al 7 initiatieven bekend – 1 op water en 6 op land – voor 100 hectare zonneparken, maar uit de ‘Routekaart naar een energieneutraal Druten in 2040’ volgt dat Druten tot 2023 50 hectare aan zonneparken wil realiseren. Zodra deze ambitie is bereikt, wordt de zonnevisie geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

10 adviezen
De gemeenten Druten en Wijchen laten zich inspireren door door de provincie geformuleerde adviezen en onderschrijven het belang van communicatie, draagvlak en financiële participatie. Zie ook de publicatie ‘Tien adviezen voor zon en wind in Gelderland (GNMF)’. De ervaring leert volgens de gemeenten dat een goede landschappelijke inpassing en vroege betrokkenheid van omwonenden en andere belanghebbenden van groot belang is voor het creëren van voldoende draagvlak voor nieuwe zonneparken. Bij het ontwerpen van een zonnepark moet rekening worden gehouden met de schaal en het karakter van de omgeving. Door de relatief geringe hoogte van zonnepanelen is een zorgvuldige landschappelijke inpassing goed mogelijk. Door de wensen van omwonenden en de coöperatie te laten landen in het ontwerp, wordt de betrokkenheid vergroot en de kans op bezwaren verkleind. Ook financiële participatie van omwonenden en de realisatie van andere wensen van omwonenden en/of de energiecoöperatie, kan volgens de gemeenten bijdragen aan het creëren van draagvlak.

Zonneschijf
Bij het toepassen van de genoemde benadering hanteren beide gemeenten de zogenaamde ‘zonneschijf’. Deze schijf maakt onderscheid in 5 zones:

  • Zone 1: Gebouwgebonden zonnepanelen (op daken en gevels).
  • Zone 2: Grondgebonden zonnepanelen binnen bestaand stedelijk gebied.
  • Zone 3: Grondgebonden zonnepanelen direct grenzend aan stedelijk gebied.
  • Zone 4: Grondgebonden zonnepanelen in het buitengebied.
  • Zone 5: Grondgebonden zonnepanelen nabij de rivierduinen.

De verschillende zones van de zonneschijf zijn doorvertaald naar de afgebeelde visiekaart. De beoordeling van de initiatieven vindt plaats op de omgevingsanalyse (omgevingsdialoog), landschappelijke analyse en inpassingsontwerp, het levenscyclusplan en draagvlak en participatie.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
KiesZon zoekt:

AC Engineer

Fulltime (40 uur) - 5248 NL
4BLUE zoekt:

Supply Chain Medewerker

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 3005 a, 6604 LP Wijchen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!