Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Zwartewaterland start proef met 3 zonneparken van 10 hectare

Gemeente Zwartewaterland start proef met 3 zonneparken van 10 hectare

De gemeente Zwartewaterland start in het kader van haar programma Energietransitie 3 proefprojecten met zonnevelden van ieder maximaal 10 hectare groot.

Deze pilots moeten onder andere duidelijk maken hoe, in samenwerking met inwoners en andere betrokkenen, deze vorm van energieopwekking het beste in de omgeving kan worden ingepast. Belangstellenden voor de pilots kunnen zich melden via duurzaam@zwartewaterland.nl.

Afwegingskader zon
In juni heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland het programma energietransitie voor kennisgeving aangenomen. Het programma laat zien hoe de gemeente de komende jaren om wil gaan met de transitie van fossiele naar duurzame energie. De opgave omvat zowel besparing van het energieverbruik, efficiënter inzetten van bestaande bronnen als het opwekken van duurzame energie.

De eisen en wensen waaraan de totstandkoming van de zonnevelden moet voldoen, staan beschreven in het zogenaamde afwegingskader zon, als onderdeel van het Programma Energietransitie.

Implementatie
De pilots zijn bedoeld om als gemeente ervaring op te doen met het proces rondom de implementatie van zonnevelden. De pilots leiden uiteindelijk tot een reguliere aanvraag van een omgevingsvergunning. ‘Tijdens de bewonersbijeenkomsten over de Omgevingsvisie is het thema energietransitie uitvoerig besproken’, geeft wethouder Coster aan. ‘Duidelijk werd dat voor de inpassing van grondgebonden zonnevelden een zorgvuldige aanpak nodig is. Een zonneveld leg je niet zomaar aan, daarbij houd je met verschillende factoren rekening, zoals de inpassing in het landschap. Op dit moment ligt bijvoorbeeld nog niet vast waar in onze gemeente de zonnevelden komen. Bij de proefprojecten willen we samen met inwoners en andere betrokkenen van zonnevelden kijken hoe we zonnevelden zo goed mogelijk kunnen inpassen in onze omgeving. Deze ervaringen dienen ook als input voor de in 2020 vast te stellen omgevingsvisie.’

Er wordt rekening mee gehouden dat de gemeentelijke opgave tot 2030 opgeteld uiteindelijk 50 hectare aan zonnevelden zal zijn. Dit is nog los van de circa 160.000 zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven die óók nodig zullen zijn.

Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
Zonneplan zoekt:

1ᵉ Elektromonteur

Zonneplan zoekt een 1ᵉ Elektromonteur
Fulltime • Nederland
Zelfstroom zoekt:

Monteur zonnepanelen (20x)

Zelfstroom zoekt een Monteur zonnepanelen (20x)
Fulltime • Zaandam | Lelystad | Groningen | Dordrecht |
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!