Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Belastingdienst krijgt van rechtbank gelijk in geschil over btw en zonnepanelen bij scholen

Belastingdienst krijgt van rechtbank gelijk in geschil over btw en zonnepanelen bij scholen

De Belastingdienst heeft van de Rechtbank Noord-Nederland gelijk gekregen in een rechtszaak die aangespannen was door een basisschool uit Friesland die op 5 van haar schoollocaties zonnepanelen heeft aangebracht.

Vanwege de aanschaf van de zonnepanelen en de daaropvolgende leveringen aan de energiemaatschappij kwalificeert de eiseres zichzelf als btw-belaste ondernemer. De in rekening gebrachte omzetbelasting – 17.436 euro – heeft de eiseres in (voor)aftrek gebracht. Het geschil met de Belastingdienst draait om de vraag of de hoogte van de vastgestelde teruggaaf omzetbelasting juist is vastgesteld.

Contractsverhouding
Meer specifiek draait het om de vraag in hoeverre de zonnepanelen voor btw-belaste handelingen worden gebruikt. Dat bepaalt namelijk de omvang van de vooraftrek van de btw. Kernpunt hierbij is of de contractsverhouding tussen de partijen doorslaggevend is of juist het technische aspect van de fysieke (terug)levering van elektriciteit aan het net.

De rechtbank stelt voorop dat wil er sprake zijn van een belastbaar feit voor de omzetbelasting, er volgens artikel 1 van de Wet op de omzetbelasting (Wet ob) een levering van goederen of diensten moet zijn. Deze moet in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel wordt verricht. Dat betekent dat ook in dit geval de levering van elektriciteit onder bezwarende titel moet hebben plaatsgevonden. Alleen in zoverre komt die levering namelijk wat betreft de btw ‘in beeld’.

Bezwarende titel
In dit geval vindt de bezwarende titel zijn grondslag in de leveringsovereenkomst die de eiseres met de energiemaatschappij heeft gesloten. Uit die overeenkomst volgt naar het oordeel van de rechtbank dat de levering die eiseres verricht, slechts bestaat uit het overschot aan elektriciteit. Daarmee bedoelt de rechtbank dat deel van de zelf opgewekte elektriciteit, dat uitgaat boven de vraag naar elektriciteit die eiseres op datzelfde moment heeft.

De rechtbank leidt dit af uit de artikelen in het contract met de energieleverancier. De eiseres neemt van de energiemaatschappij namelijk alleen de ‘werkelijk benodigde’ hoeveelheden elektriciteit af. Dat is volgens artikel 2 van de leveringsovereenkomst het aantal kilowattuur dat uitgaat boven de door eiseres zelf opgewekte elektriciteit. Kennelijk levert de energiemaatschappij op grond van de leveringsovereenkomst dus niet het aantal kilowattuur dat de eiseres zelf opwekt. De rechtbank leidt in het verlengde hiervan uit artikel 9 van de leveringsovereenkomst af, dat de teruglevering volgens de overeenkomst alleen toeziet op de spiegelbeeldsituatie (red. waarin de werkelijk benodigde hoeveelheid lager is dan de zelf opgewekte hoeveelheid).

70 versus 30 procent
Dit alles betekent naar het oordeel van de rechtbank dat het aantal kilowattuur dat de eiseres zelf opwekt lager is dan het aantal kilowattuur dat zij verbruikt en dat dit aantal kilowattuur als het ware ‘achter de schermen’ van eiseres blijft en dus voor de btw niet zichtbaar is. Alleen dat deel van de zelf opgewekte elektriciteit dat uitgaat boven het eigen verbruik, de overtollige elektriciteit, vormt dus een btw-belaste handeling. Uit artikel 2.4 van de leveringsovereenkomst volgt dan volgens de rechter dat voor dat geval 70 procent van het gebruik van de zonnepanelen heeft plaatsgevonden voor btw-belaste handelingen, zodat in zoverre vooraftrek mogelijk is. De andere 30 procent wordt gebruikt anders dan voor btw-belaste handelingen en in zoverre is geen vooraftrek mogelijk.

Alleen dat deel van de zelf opgewekte elektriciteit dat dus uitgaat boven het eigen verbruik (red. de overtollige elektriciteit), vormt daarom volgens de rechter een btw-belaste handeling. Dat betekent dat voor het deel dat niet volgens de overeenkomst wordt geleverd, geen vooraftrek mogelijk is. Het beroep van de eiseres is daarmee ongegrond.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Site Manager

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Zonmaat zoekt:

Monteur Zonnepanelen Utrecht

Fulltime (40 uur) - Vianen, Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!