Solar Magazine - 2 moties in Tweede Kamer over netcapaciteit, Kamermeerderheid wil actie van kabinet
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
2 moties in Tweede Kamer over netcapaciteit, Kamermeerderheid wil actie van kabinet
foto: Wikimedia

2 moties in Tweede Kamer over netcapaciteit, Kamermeerderheid wil actie van kabinet

In de Tweede Kamer zijn deze week 2 verschillende moties ingediend om het kabinet te motiveren het tekort aan netcapaciteit voor het aansluiten van zonne-energieprojecten snel op te lossen.

Komende week wordt er in ieder geval over 1 van de 2 moties gestemd, te weten over de motie van Agnes Mulder (CDA). Omdat deze mede ingediend werd door Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en Matthijs Sienot (D66) lijkt er bij die stemming een Kamermeerderheid op komst.

Redundantie-eis loslaten
De motie van Mulder en consorten luidt als volgt: ‘overwegende het grote belang dat er op de korte en lange termijn oplossingen gevonden worden voor het beter benutten van het elektriciteitsnet, zodat meer duurzame-energieprojecten hierop aangesloten kunnen worden; overwegende dat deze problemen voor de lange termijn waarschijnlijk een wetswijziging vergen, onder andere om planning en verzwaring van netten beter op elkaar aan te laten sluiten; verzoekt de regering om voor de korte termijn samen met betrokken partijen, waaronder netbeheerders, decentrale overheden en initiatiefnemers voor grootschalige duurzame-energieprojecten, oplossingen te zoeken voor die gebieden waar er sprake is van een capaciteitstekort, bijvoorbeeld door te kijken of in deze gebieden experimenten of pilots mogelijk zijn waarbij wordt gekeken naar de redundantie-eis en de mogelijkheden van het voorkomen van piekbelasting.’

Minister Wiebes stelde in een reactie op de motie het oordeel graag aan de Tweede Kamer over te laten ‘met dank voor alle verstandige nuances in de motie’.

‘Zonnedaken voorrang’
De motie van William Moorlag (PvdA) kent een soortgelijke strekking. Wel wordt er daarbij verzocht om zonnepanelen op daken voorrang te gaan verlenen boven zonneparken.

De motie luidt als volgt: ‘overwegende dat sportverenigingen, ondernemers en boerenbedrijven worden gefrustreerd in het plaatsen van zonnepanelen op daken, doordat er in regio's onvoldoende netcapaciteit is; van mening dat dit het draagvlak voor de energietransitie aantast en haaks staat op de Kamerbreed onderschreven wens om zonne-energie zoveel mogelijk op te wekken op daken en onbenutte gronden op bedrijventerreinen en langs infrastructuur; verzoekt de regering op krachtige wijze de knelpunten op het elektriciteitsnet aan te pakken en daar waar nodig wet- en regelgeving aan te passen zodat projecten voor zonnepanelen op daken voorrang krijgen op grootschalige projecten op agrarische gronden.’

Minister Wiebes toont zich geen voorstander van Moorlags motie: ‘De heer Moorlag vraagt de regering om op krachtige wijze de knelpunten aan te pakken. Dat wil ik graag omarmen, maar de concrete maatregel die hij voorstelt, komt nou precies niet neer op het krachtig aanpakken van de knelpunten, maar op het herverdelen van een capaciteitstekort, namelijk het voorrang geven aan de een boven de ander. Dat moet ik ontraden, waarbij ik hem toezeg dat ik vol gemotiveerd ben om juist de knelpunten aan te pakken, op velerlei manieren.’ Wiebes ontraadde de motie dan ook.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

BIM Modelleur

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

CAD Tekenaar

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!