Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Marktconsultatie voor verbredingsopties SDE++ van start

Marktconsultatie voor verbredingsopties SDE++ van start

De marktconsultatie voor de verbredingsopties van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) is van start gegaan. Tot 27 augustus kunnen belanghebbenden reageren op het conceptadvies.

Een van de belangrijkste verschillen met de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de nieuwe regeling SDE++ is de rangschikking. Waar er nu nog op basisbedrag gerangschikt wordt, vindt dit binnen de SDE++-regeling straks plaats op subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Bovendien komen niet alleen hernieuwbare-energieprojecten, maar ook CO2-reducerende opties in aanmerking voor subsidie.

Basisbedragen
Het PBL stelde eerder in het conceptadvies ‘SDE++ 2020’ al voor om de basisbedragen voor zonnepanelen (zon-pv) in 2020 verder te verlagen. Voor drijvende systemen groter dan 1 megawattpiek wordt het basisbedrag juist verhoogd.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ook gevraagd advies uit te brengen over de nieuwe technieken die straks onderdeel uitmaken van de SDE++-regeling. Het PBL heeft voor de zogenoemde verbredingsopties ondersteuning gevraagd van ECN part of TNO en Navigant.

CO2-reducerende technieken
Het PBL heeft advies gegeven over de volgende verbredingsopties: grootschalige warmtepompen, industriële elektrische boilers, industriële restwarmte, grootschalige waterstofproductie via elektrolyse en CO2-afvang en -opslag (CCS).

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op het nu uitgebrachte conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 27 augustus 2019 bij het PBL binnen te zijn. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 2 en 13 september worden gehouden.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Libra Energy zoekt:

Stagiair Clean Projects

Libra Energy biedt een Uitdagende stage bij snelgroeiende organisatie in duurzame energie
Fulltime • Uitgeest
AliusEnergy zoekt:

Service coördinator

AliusEnergy zoekt een service coördinator.
Fulltime • Eersel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!