Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Raalte neemt richtlijnen aan voor zonneparken in buitengebied
© Fabian Plock | Dreamstime.com

Gemeente Raalte neemt richtlijnen aan voor zonneparken in buitengebied

De gemeenteraad van Raalte in Overijssel heeft richtlijnen aangenomen voor de realisatie van zonneparken in het buitengebied. Voor zonneparken groter dan 2 hectare krijgt de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid.

Bij de ontwikkeling van de richtlijnen heeft de gemeente input van bewoners meegenomen. Afgelopen oktober zijn daarvoor een meedenkbijeenkomst en een online-enquête gehouden.

Door én samen met inwoners
Uitgangspunt van de richtlijnen is dat de zonneparken door en samen met inwoners ontwikkeld worden. Zo komen volgens de gemeente niet alleen de lasten, maar ook de lusten van een zonnepark in het gebied terecht.

Voor de aanleg van een zonnepark in het buitengebied zijn verder de volgende basisuitgangspunten opgesteld:

 • het zonnepark komt tot stand in dialoog met de omgeving;
 • de omvang en inpassing van het zonnepark zijn passend bij de omgeving;
 • een aanzienlijk deel van de productie van het zonnepark komt in eigendom van de lokale omgeving (minimaal 50 procent);
 • het zonnepark heeft lokale maatschappelijke meerwaarde.

Omvang zonneparken
De richtlijnen maken onderscheid in omvang. Een groter zonnepark heeft in de visie van de gemeente meer impact op onder andere omwonenden, landschap, natuur en landbouw en belangen van organisaties, instanties en andere overheden. Is het zonnepark groter dan 2 hectare? Dan ligt de besluitvorming bij de gemeenteraad. Bij kleinere zonneparken ligt de besluitvorming bij het college van burgemeester en wethouders.

13 stappen
Voor de aanleg van een zonnepark moeten volgens de richtlijnen de volgende 13 stappen doorlopen worden:

 1. Dialoog met de omgeving.
 2. Overleg en voortoets gemeente.
 3. Uitwerken vergunningsaanvraag.
 4. Aanvraag omgevingsvergunning.
 5. Toetsing aanvraag door gemeente.
 6. Afspraken vastleggen in een overeenkomst.
 7. Zonnepark < 2 hectare: collegebesluit, zonnepark > 2 hectare: raadsbesluit.
 8. Inzage ontwerp.
 9. Mogelijkheid indienen zienswijzen (6 weken).
 10. Afweging zienswijzen door college of raad.
 11. Besluit vergunning.
 12. Bekendmaking vergunning.
 13. Mogelijkheid tot beroep (6 weken).
Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
PVO International zoekt:

Logistiek planner

PVO International zoekt een logistiek planner
Fulltime • Rosmalen
Libra Energy zoekt:

Warehouse medewerker (parttime)

Libra Energy zoekt een Warehouse medewerker (parttime)
Fulltime • Uitgeest
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!