Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
5 partijen gaan besturen in Overijssel: zonne-energie op daken én energielandschappen
foto: Provincie Overijssel

5 partijen gaan besturen in Overijssel: zonne-energie op daken én energielandschappen

‘Samen bouwen aan Overijssel’ is de titel van het coalitieakkoord van de provincie Overijssel. CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP vormen het nieuwe bestuur, dat vooral zon op daken wil stimuleren.

‘We zijn positief over zonne-energie op daken en in bebouwd gebied. We willen een striktere toepassing van de huidige zonneladder om de ruimtelijke kwaliteit en onze agrarische gronden te beschermen. Dit verankeren wij in de Omgevingsvisie’, is te lezen in het coalitieakkoord.

Niet verzanden in discussies
‘We willen met elkaar aan de slag en niet verzanden in discussies over langjarige ambities en doelstellingen’, schrijven de 5 politieke partijen. ‘Hierbij bekijken we hoe we onze instrumenten en mogelijkheden, juist ook in combinatie, zo slim mogelijk kunnen inzetten. Bijvoorbeeld: grondbeleid, Omgevingsvisie en –verordening, innovatie, kennis en financiële instrumenten, zoals het Energiefonds. Bij de besluitvorming rondom het Klimaatakkoord behartigen we de Overijsselse belangen. We willen de kansen die gepaard gaan met de energietransitie zo optimaal mogelijk benutten, rekening houdend met de draagkracht van de samenleving en de ruimtelijke kwaliteit in Overijssel.’

De provincie gaat zich verbinden aan de landelijke beleidsdoelen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie. Bij de uitwerking gaat men zich daarbij wel hard maken voor een haalbare, betaalbare en maatschappelijk geaccepteerde Overijsselse bijdrage aan de landelijke doelstelling.

Energielandschappen
Het provinciebestuur gaat bij dit alles inzetten op een brede  waarbij men met netbeheerders en ontwikkelaars in gesprek gaat om een goede infrastructuur voor opslag en transport van energie te realiseren. ‘We verkennen onder welke voorwaarden we kunnen komen tot “energielandschappen”, clusters van energieopwekking, -opslag en –benutting’, aldus het coalitieakkoord. ‘Het gaat in essentie om meervoudig ruimtelijk gebruik, functiecombinaties en het benutten van ondernemerschap.’

Nu in Solar Magazine

Mei 2019

Vernieuwde aanpak innovatie in zonne-energie door ECN part of TNO: ‘Het is tijd voor pv 2.0, we bewegen steeds verder weg van one-size-fits-all-oplossingen’ Nieuw directieteam KiesZon wil groeien in zakelijke én...
Vacatures
VDH Solar zoekt:

administratief medewerker orderverwerking

VDH Solar zoekt een administratief medewerker orderverwerking.
Fulltime • Hazerswoudedorp
Zon & Zo zoekt:

Zelfstandig monteur Zonnepanelen Installaties

Zon & Zo zoekt een Zelfstandig monteur Zonnepanelen Installaties
Fulltime • Alblasserdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!