Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Europese Verkiezingen (1): weinig aandacht voor zonne-energie in verkiezingsprogramma’s
foto: © Luca647 - Dreamstime.com

Europese Verkiezingen (1): weinig aandacht voor zonne-energie in verkiezingsprogramma’s

Nederland kiest op donderdag 23 mei voor Europa. Vlaanderen kiest 3 dagen later zijn vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. De redactie van Solar Magazine duikt in de Europese verkiezingsprogramma’s.

In deel 1 aandacht voor de politieke partijen uit Nederland. Waar de provinciale verkiezingsprogramma's eerder dit jaar lieten zien dat zonne-energie een van de hoofdthema's was, is dit in de verkiezingsprogramma's voor de Europese Unie absoluut niet het geval.

CDA: zo snel mogelijk koolstofarm
‘De overgang naar duurzame energie is de grootste factor in het tegengaan van klimaatverandering’, schrijft het CDA in zijn verkiezingsprogramma waarin het woord zonne-energie niet specifiek voorkomt. ‘Het CDA wil dat het energieaanbod zo snel mogelijk koolstofarm wordt en in 2050 geheel koolstofvrij is. Daartoe moet er een vrije markt voor duurzame energie in Europa komen, met competitieve prijzen voor burgers en bedrijven. Daarbij moeten er meer financiële middelen worden vrijgemaakt om energienetwerken binnen Europa beter met elkaar te verbinden.’

ChristenUnie-SGP: energie-armoede tegengaan
Ook de gecombineerde fractie van ChristenUnie en SGP spreekt niet specifiek over zonne-energie. Men pleit voor een Europees Energiebeleid dat lidstaten moet ondersteunen bij het behalen van ambitieuze doelen op zowel Europees als lidstatenniveau. ‘ChristenUnie en SGP vinden dat lidstaten vrij moeten zijn om zelf hun eigen duurzame energiebronnen te kiezen en een energiemix samen te stellen. De lidstaten behouden te allen tijde hun beleidsruimte om het risico van energie-armoede onder de bevolking tegen te gaan.’

D66: duurzaam met concurrentie
D66 wil een duurzame energievoorziening én concurrentie op gelijke basis. ‘Dat betekent: een competitieve interne energiemarkt en een betere elektriciteitsinfrastructuur. We willen toewerken naar één krachtige Energie Unie die schone, betaalbare energie biedt. Uniforme Europese regels zijn daarom hard nodig voor de uitwisseling en handel in energie. Een competitieve energiemarkt kan alleen ontstaan met goede marktwerking in alle lidstaten. Reguleringstaken voor elektriciteit en gas moeten we optillen van nationaal naar Europees niveau. Samen kunnen we investeren in windstroom, zonnecentrales, waterstofinfrastructuur, batterijtechnologie en vele andere vormen van duurzame energie.’

Forum voor Democratie: doorgaan met fossiel
Stoppen met het klimaatakkoord. Dat is wat Forum voor Democratie (FVD) wil. ‘FVD vindt dat de kosten in geen enkele verhouding staan tot de - nog altijd zeer speculatieve - baten. Zelfs áls het waar zou zijn dat de mens een grote invloed zou hebben op het klimaat, dan nóg zijn deze extreme uitgaven veel te hoog. Zeker omdat talloze industriële reuzen ook nog eens gewoon doorgaan met fossiel - en het effect dat wij mogelijkerwijs bereiken met onze windmolens en zonnepanelen dus sowieso alweer teniet wordt gedaan. Wij willen: dat Nederland zich terugtrekt uit het Klimaatakkoord; investeren in innovatie, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar thorium; en ondertussen gewoon doorgaan met fossiel, net als de rest van de wereld’.

SP: fossiel geld naar wind en zon
‘De Europese economie moet zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen af’, schrijft de SP in haar verkiezingsprogramma. ‘Investeringen met publiek geld in fossiele brandstof worden afgebouwd. De vrijkomende middelen worden geïnvesteerd in duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. Publieke investeringen in schijnoplossingen zoals het grootste deel van biomassa wijzen we af. Dat geldt ook voor schaliegas. Evenmin is investeren in CO2-opslag op dit moment verstandig vanwege de hoge kosten, onbetrouwbaarheid en gebrek aan draagkracht onder de bevolking.’

De SP wil dat de samenleving in 2050 helemaal CO2-neutraal is. ‘Het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs vraagt dat, naast een aangescherpte doelstelling voor de verlaging van de uitstoot van CO2, ook de doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing worden aangescherpt. Een harde voorwaarde voor een rechtvaardig klimaatbeleid is dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Klimaatmaatregelen mogen nooit leiden tot vergroting van sociale ongelijkheid. De kosten voor het bestrijden van klimaatverandering worden voor het grootste deel neergelegd bij de grootste vervuilers: de (fossiele) industrie. Er wordt wettelijk vastgelegd dat verdragen en beleid waarmee klimaatverandering wordt bestreden voorrang hebben boven vrijhandelsverdragen.’

GroenLinks: unie van schone energie
‘Als unie van schone energie, krijgt de Europese Unie een supernet voor groene stroom’, stelt GroenLinks. ‘Dit is een Europees netwerk van energiekabels dat schommelingen in het aanbod van groene energie opvangt. Zo kan zonne-energie uit het zuiden van Europa naar Noord-Europa en kunnen wind- en getijde-energie van de kustregio’s naar het binnenland. We beginnen aan dit supernet door regionale energienetten zoals die van landen rondom de Noordzee te integreren. Alle Europese gelden voor energieonderzoek gaan naar duurzame energie of energiebesparing. De subsidies voor onderzoek naar fossiele energie worden stopgezet. Er gaat geen geld voor onderzoek naar de ontwikkeling van wapens.’

PvdA: Hollandse wind verbinden met Spaanse zon
De opmars naar het Parijsakkoord biedt volgens de PvdA ook kansen om binnen de EU slimmer samen te gaan werken op het gebied van energie. ‘Nog steeds is niet overal leveringszekerheid en beconcurreren lidstaten elkaar, waar zij elkaar juist zouden kunnen versterken. Daarom willen we één elektriciteitsnet waarbij Hollandse windenergie met Spaanse zonne-energie kan worden verbonden. Ook richting landen buiten de Europese grenzen moet de EU samen optrekken, en dat begint hij het voeren van een vooralsnog ontbrekend Gezamenlijk Europees Energiebeleid.’

PVV: niet meegaan in Europese klimaatgekte
‘Nederland uit de Europese superstaat, geen klimaathysterie’, kopt de PVV in het verkiezingsprogramma. ‘We willen een spoedige Nexit. Maar zolang we nog in de EU zitten, moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat we nog verder een Europese superstaat worden ingerommeld. … We moeten niet meegaan in de onbetaalbare Europese klimaatgekte die ons land en burger tot faillissement zal brengen.’

VVD: CO2-reductiedoel omhoog van 40 naar 55 procent
Om de klimaatdoelen te halen, wil de VVD inzetten op meerdere energiebronnen en technologieën, zoals wind, zonne- en waterenergie, kernenergie, waterstof, aardwarmte en CO2-opslag. ‘Europa kiest niet op voorhand voor een specifieke energiebron of technologie, maar ondersteunt de meest veelbelovende projecten. Europa focust op grote projecten, waarvoor internationale concurrentie en samenwerking nodig zijn. Ook zet Europa geld uit structuurfondsen in. Dit kan bijvoorbeeld landen die afhankelijk zijn van kolencentrales helpen de overstap naar duurzame alternatieven te maken. Landen met realistische plannen om aan de doelstelling van 55 procent te voldoen, ontvangen meer steun uit Europa. Er wordt een Europees energienetwerk ontwikkeld. Energie moet gemakkelijk van het ene land naar het andere land kunnen stromen. Dit geldt in het bijzonder voor groene elektriciteit. Ook mensen die zelf energie produceren met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen worden op dit netwerk aangesloten.’ Europa verhoogt als het aan de VVD ligt verder het doel voor CO2-reductie van 40 procent naar 55 procent in 2030. Ieder land draagt evenredig bij. Landen bepalen zelf hoe ze dit invullen op een manier die betaalbaar en haalbaar is. ‘Als het niet lukt om met heel Europa tot een ambitieuzer doel te komen, vormt Nederland een kopgroep met omringende landen die hetzelfde doel omarmen en concrete maatregelen nemen.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
AliusEnergy zoekt:

Service coördinator

AliusEnergy zoekt een service coördinator.
Fulltime • Eersel
SolarEdge zoekt:

Technical Service Engineer – Tier 2

SolarEdge zoekt een Technical Service Engineer – Tier 2
Fulltime • Vianen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!