Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Mijlpaal 10.000 nul-op-de-meterwoningen: ‘Toekomst salderingsregeling een onzekerheid’
foto: BAM

Mijlpaal 10.000 nul-op-de-meterwoningen: ‘Toekomst salderingsregeling een onzekerheid’

10.000 sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter. Die mijlpaal wordt nog voor de zomer bereikt. Dat is wel ruim 2 jaar later dan de 10 initiatiefnemers van de Deal Stroomversnelling in 2013 als ambitie uitspraken.

Positief is de exponentiële groei die sinds 2015 zichtbaar is. Het doel van de Deal Stroomversnelling was om na de eerste 10.000 NOM-woningen in korte tijd op te schalen naar 100.000 woningen en meer. Steeds meer woningcorporaties en bouwers zouden worden aangestoken om mee te doen. Dat laatste doel is gehaald. Bij de nieuwbouw en renovatie van NOM-woningen zijn inmiddels tientallen bouwers en corporaties betrokken.

EPV
De wetgeving die woningcorporaties in staat stelde huurders een energieprestatievergoeding (EVP) te laten betalen, werd niet in 2014, maar pas eind 2016 van kracht. Deze vertraging leidde volgens de betrokkenen tot grote terughoudendheid bij bouwers en woningcorporaties en daarmee tot een trage start van projecten. Toen de EPV-wetgeving er eenmaal was, bleek de regeling als ingewikkeld, lastig en kostbaar te worden ervaren. Dit is nog steeds een belemmering om de EPV in te zetten, terwijl die noodzakelijk is om tot een positieve businesscase te komen.  

Salderingsregeling
Claudia Bouwens, programmaleider van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, stelt het volgende over de huidige groei: ‘Het aantal nieuwbouw NOM-woningen verdubbelt elk jaar. In 2019 worden ruim 3.000 nieuwbouwhuizen NOM gerealiseerd. Dit vind ik natuurlijk een geweldig resultaat, en ik hoop dat deze exponentiële lijn doorzet. Voor nieuwbouw is het eenvoudiger om NOM te realiseren dan bij renovatie: het verschil met EPC nul is zo’n 12 zonnepanelen extra en balansventilatie als dat er nog niet in zat, dan ben je er al. Ook de investering is met 25.000 euro extra leenruimte voor NOM geen probleem meer. Ik zie wel 1 onzekerheid waardoor marktpartijen momenteel huiverig zijn geworden om hun klanten voor 10 jaar NOM-garantie aan te bieden: wat komt er in plaats van de salderingsregeling? En dan heb ik het niet alleen over het alternatief, maar ook over een overgangsregeling voor de eigenaren die de zonnepanelen per 2021 al op het dak hebben liggen.’

3 aanbevelingen
De betrokkenen bij de Deal Stroomversnelling doen de volgende aanbevelingen om de groei voor de komende jaren vast te houden en daar waar mogelijk te versnellen:

  1. Maak de EPV beter en breder toepasbaar. de EPV is nu alleen toepasbaar voor grondgebonden woningen en lage gestapelde bouw (circa 4 woonlagen), vanwege de eis dat alle benodigde energie op eigen perceel moet worden opgewekt. Daarom moet de EPV breder en simpeler.
  2. Bevorder industrialisatie en innovatie in de bouwsector. Een van de voorstellen in het Klimaatakkoord is een industrialisatieversneller: een regeling die de aanbieders van renovatieproducten prikkelt om de kostprijs van renovaties te verlagen. Industrialisatie is ook een oplossing voor een ander probleem: het groeiend tekort aan menskracht in de bouw.
  3. Stimuleer prestatiegericht bouwen . Voorwaarde voor toepassing van de EPV-regeling is dat de energieprestatie van de woning wordt gegarandeerd en jaarlijks gemonitord. Kwaliteitskaders als het NOM-keur en nieuwe contractvormen als de afnameovereenkomst van Bouwend Nederland, Aedes en Stroomversnelling zijn gebaseerd op afspraken over prestaties en maken het gemakkelijker voor partijen om te contracteren.
Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Libra Energy zoekt:

Stagiair Office Management

Libra Energy zoekt een Stagiair Office Management
Fulltime • Uitgeest
Statkraft zoekt:

Project Developer Wind

Statkraft is looking for a Project Developer Wind (2FTE)
Fulltime • Netherlands
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!