Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Accountability Hack 2019: Tweede Kamer wil salderingsregeling voor zonnepanelen laten ‘hacken’
foto: © Digikhmer | Dreamstime.com

Accountability Hack 2019: Tweede Kamer wil salderingsregeling voor zonnepanelen laten ‘hacken’

De Tweede Kamer gaat op 4 oktober in samenwerking met de Open State Foundation (OSF) een zogenaamde Accountability Hack organiseren. Het hacken van de salderingsregeling is een van de mogelijke onderwerpen.

Tijdens het evenement, een initiatief van de vaste Kamercommissie voor Financiën, werken computerprogrammeurs en andere geïnteresseerden samen om in competitieverband nieuwe softwarematige oplossingen – website, dashboard, app of andere toepassingen –  te bedenken voor verschillende soorten problemen. Dit doen zij aan de hand van 2 inhoudelijke challenges die vanuit de Tweede Kamer zijn aangedragen.

Aan het einde van de dag worden door de deelnemende partijen prototypes gepresenteerd voor duurzame oplossingen die de Tweede Kamer helpen om verantwoordingsinformatie inzichtelijk te maken. Een jury, bestaande uit een of meerdere Kamerleden en een OSF-dataprofessional, kiest 2 winnaars die elk een budget van 20.000 euro in het vooruitzicht wordt gesteld om hun prototypen door te ontwikkelen naar werkende toepassingen die minimaal 1 jaar worden ondersteund.

Een van de voorgestelde onderwerpen – er wordt nog deze maand een besluit genomen over de definitieve cases – is de salderingsregeling voor zonnepanelen. Daarbij zou de salderingsregeling bekeken worden in relatie tot de terugleversubsidie.

Het vraagstuk is in beleidsdocumenten rondom de Accountability Hack als volgt omschreven: ‘Kleinverbruikers mogen aan het eind van het jaar energie die zij zelf hebben opgewekt, wegstrepen tegen de geleverde energie van hun energiebedrijf (‘salderen’). Deze salderingsregeling vervalt per 2021 en wordt dan vervangen door een nieuwe terugleversubsidie: een vast bedrag per teruggeleverde kilowattuur die door zowel huishoudens als bedrijven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan worden aangevraagd. Het zou interessant zijn welk effect de huidige salderingsregeling, de aankondiging van de nieuwe subsidieregeling, de uiteindelijke vaststelling van de hoogte van de nieuwe subsidie en de daaropvolgende invoering van de subsidie hebben op de verkoop van zonnepanelen, het energieverbruik bij huishoudens en bedrijven die terugleveren, de algehele productie van duurzame energie en de kosten voor de samenleving per ton vermeden CO2-uitstoot.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Slim Opgewekt zoekt:

Initiatiefnemer

Slim Opgewekt zoekt een Initiatiefnemer.
Fulltime • Arnhem
SAJ Electric zoekt:

Technical Support

SAJ Electric is looking for Technical Support
Fulltime • België
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!