Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provinciale Statenverkiezingen (2) | Drenthe wil participatie, Overijssel wil geen ‘panelencowboys’
foto: © Friziofriziofrizio - Dreamstime.com

Provinciale Statenverkiezingen (2) | Drenthe wil participatie, Overijssel wil geen ‘panelencowboys’

Met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart in het vooruitzicht blikt de Solar Magazine-redactie vooruit en brengt wensen van politieke partijen uit 12 provincies in beeld. Ditmaal Drenthe en Overijssel.

Drenthe

De provincie Drenthe wordt momenteel bestuurd door een coalitie van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie.

CDA | Verder dan de stelling dat men moet proberen de verwijdering van asbest te combineren met het aanleggen van zonnepanelen komt het CDA niet.

ChristenUnie | Samen met inwoners wordt gekeken hoe en waar grootschalige opwekking van energie in de provincie het beste kan worden gerealiseerd. Daarom zet ChristenUnie volop in op de Regionale Energie Strategie. Men maakt niet op voorhand al een keuze voor zonne- of windenergie. Leegstaande bedrijfs- en industriegebouwen en industriegebieden en ‘pauzelandschappen’ hebben voorrang boven landbouwgrond. Daartoe wordt beleid ontwikkeld. De provincie stimuleert dat gronden zoals parkeerterreinen, waterzuiveringsinstallaties en ruimte langs infrastructuur zoveel mogelijk dubbel gebruikt worden voor de opwekking van zonne-energie.

GroenLinks | In wijken en op bedrijventerreinen wil GroenLinks participatie en draagvlak creëren voor collectieve zonnepanelen. Zonneweiden en andere vormen van alternatieve energie moeten, mits passend in het landschap, mogelijk gemaakt worden om sneller de doelstelling van groenste provincie te bereiken. De ‘zonneladder’ is voor GroenLinks leidend: zonnepanelen horen in de eerste plaats op daken van woningen en bedrijven, daarna op het maaiveld in de stedelijke omgeving en als het nodig is voor onze doelen, ook buiten het stedelijk gebied. De voorwaarde hiervoor is dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is.

D66 | Alle nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie in Drenthe worden volgens D66 voorzien van een participatietraject, zodat van tevoren heel duidelijk is welke invloed de inwoners hebben (participatieladder). Alle omwonenden van nieuwe projecten voor wind- en zonne-energie kunnen meeprofiteren van de opgewekte energie in hun buurt. Succesvolle regelingen die particulieren helpen hun energielasten te verlagen –  zoals de Zonnelening Drenthe – worden verlengd.

PvdA | Iedereen moet volgens de PvdA kunnen deelnemen in projecten als zonneakkers en windturbines. Er komt onderzoek naar de gevolgen voor flora en fauna van de aanleg van grootschalige zonneparken. Vooral het gebruik van daken voor zonne-energie steunt de partij.

PVV | Een draagvlakonderzoek onder de bewoners in de omgeving van projecten die een grote impact hebben zoals wind- en zonneparken is volgens de PVV noodzaak. Bovendien moeten betrokkenen ruim op tijd en effectief geïnformeerd worden. ‘Het grootste bezit van Drenthe, het landschap, niet vernielen met windturbines en zonne-akkers’, aldus de PVV in Drenthe.

SP | Het deelnemen aan het opwekken van zonne-energie, al dan niet via lokale opwek, moet wat de SP betreft volop gesteund worden. De voorkeur gaat uit naar coöperaties waar iedereen aan mee kan doen. De subsidieregelingen en gunstige leningen voor energiebesparende maatregelen, asbestsanering en duurzame energie moeten blijven en het liefst worden uitgebreid. Daar waar mogelijk wordt het asbest gelijk vervangen door zonnepanelen. Het deelnemen aan het opwekken van zonne-energie, al dan niet via lokale opwek, moet volop gesteund worden. Het is volgens de SP niet nodig dat landbouw- en natuurgronden worden gebruikt voor zonne-akkers. Het effect van zonne-akkers op de omgeving moet goed worden onderzocht.

VVD | De VVD vindt dat allereerst zoveel mogelijk daken gebruikt moeten worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit kan de provincie meer stimuleren. Voor opstellingen op de grond vindt men dat er allereerst gezocht moet worden naar industrieterreinen, stortplaatsen, enzovoorts. Daarna kijkt men naar combinaties met andere functies, zoals boven waterbergingen. Een goede landschappelijke inpassing is hierbij ook van belang. Men staat kritisch ten opzichte van het opofferen van vruchtbare landbouwgrond om hier zonne-akkers te plaatsen. Men geeft de voorkeur aan maximale benutting van de vele beschikbare daken voor zonnepanelen.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel wordt momenteel bestuurd door een coalitie van ChristenUnie, CDA, D66 en VVD.

CDA | Het CDA kiest vanwege de ruimtelijke effecten voor het stimuleren van zonne-energie op (bestaande) daken (in combinatie met het verwijderen van asbestdaken), stortplaatsen en geluidsschermen.

ChristenUnie | De christelijke partij wil voorrang voor zonnepanelen op gebouwen, industrie en wachtgebieden of pauzelandschappen.

D66 | D66 is positief over de ‘asbest eraf, zon erop’-regeling die de afgelopen jaren heeft gezorgd voor meer zonnepanelen op grote daken. Het is volgens de partij nu tijd om de regeling ook voor kleinere bedrijven en particulieren beschikbaar te maken als zij financieel niet in staat zijn een asbestdak te verwijderen. Naast zonnepanelen op daken is er ook ruimte voor zonneweiden. Echter, D66 vindt dat dit via dubbelgebruik (bijvoorbeeld schapen of kippen onder zonnepanelen) moet gebeuren, met oog voor de natuur en biodiversiteit, met een duidelijke periode van maximaal 25 jaar en bij voorkeur in combinatie met andere energiebronnen. D66 vindt verder dat Overijssel een experiment met fietszonnewegen moet opzetten: wegen die niet gemaakt zijn van asfalt, maar van zonnepanelen.

GroenLinks | De provincie stimuleert gebouweigenaren om asbestsanering te combineren met verduurzaming van de betreffende gebouwen: isoleren en zonnepanelen installeren. Bij de aanleg van windmolenparken en zonneparken wordt wat betreft GroenLinks rekening gehouden met de kwaliteit van het landschap, de natuur en biodiversiteit. Daarom heeft de provincie een sturende rol bij de ruimtelijke inpassing van grote energieprojecten en biedt ze gemeenten actief hulp en richtlijnen. De provincie stimuleert de aanleg van zonnepanelen op gebouwen en langs wegen. De provincie helpt gemeenten bij de ruimtelijke inpassing van zonneparken en windmolens en stimuleert samenwerking tussen gemeenten voor grootschalige energieprojecten.

PvdA | De PvdA is voor duurzame energie, maar schrijft in het verkiezingsprogramma geen specifiek standpunt over zonne-energie.

PVV | De PVV wil de natuur ‘niet laten verpesten door windmolenparken en zonneparken’.

SP | ‘Alle energie die we dan nog nodig hebben, moeten we duurzaam opwekken met bestaande technologie door zonnepanelen op ieder dak aan te brengen maar met nieuwere technologie, zoals de warmte van wegen gebruiken’, aldus de SP in haar verkiezingsprogramma. ‘Daarnaast moeten we oog hebben voor creatieve toepassing van zonnepanelen zoals het gebruiken van zonnepanelen als geluidschermen. We zijn voor het opwekken van zonne-energie, maar ook hier geldt een aantal voorwaarden. Er moet eerst gekeken worden naar daken die daarvoor beschikbaar zijn. Daken hebben altijd de voorkeur boven zonneparken op (landbouw)grond. Wanneer er toch voor (landbouw)grond gekozen wordt, dan moet gekeken worden of er onder de panelen ruimte is voor andere activiteiten.’

VVD | De VVD waakt voor een zorgvuldige balans tussen energietransitie en waardevolle agrarische grond. ‘Mooie akkers offeren we niet zomaar op voor zonneweides en windmolenparken’, aldus de VDD. ‘We zijn er voor innovatieve en creatieve pioniers, niet voor panelencowboys. Bij de plaatsing van zonnepanelen kiezen we zo min mogelijk voor “nieuwe ruimte”. Dit betekent bijvoorbeeld dat we eerst daken van gebouwen en op- en afritten van wegen benutten, en dan pas andere locaties in overweging nemen.’

foto: © Friziofriziofrizio - Dreamstime.com

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Zonnepanelen op het dak zoekt:

Veiligheidscoördinator

Zonnepanelen op het dak zoekt een Veiligheidscoördinator.
Fulltime • Barneveld
Libra Energy zoekt:

Stagiair Data Analist

Libra Energy zoekt een Stagiair Data Analist.
Fulltime • Uitgeest
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!