Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
TenneT over aansluiten zonneparken: ‘Inzetten Crisis- en Herstelwet prima suggestie’
foto: TenneT

TenneT over aansluiten zonneparken: ‘Inzetten Crisis- en Herstelwet prima suggestie’

‘Enexis is voorstander van curtailment. Het is niet reëel om het elektriciteitsnet dat de toekomstige, duurzame energie- en elektriciteitsvoorziening moet ondersteunen, op dezelfde wijze te plannen en te bedrijven.’

Aan het woord is Han Slootweg, directeur Asset Management bij netbeheerder Enexis. De redactie van Solar Magazine spreekt in de maart 2019-editie van het tijdschrift met Slootweg en Jeroen Brouwers (TenneT) over de aansluitproblematiek van zonneparken.

Bouwen kost tijd
Brouwers wijst op Eemshaven, Stadskanaal, Musselkanaal, Gasselte, Veendam, Meeden en Zeijerveen als locaties waar zijn organisatie met Enexis nu concreet aan het werk is om de aansluiting van zonneparken op orde te krijgen. ‘Er is onzekerheid of alle plannen ook binnen de gewenste termijn kunnen worden aangesloten. Het bouwen van elektriciteitsnetten kost nu eenmaal tijd. We verkennen daarom in samenwerking met de regionale netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat andere mogelijkheden.’

Het inzetten van de Crisis- en Herstelwet om zo versneld het elektriciteitsnet te kunnen verzwaren voor zonneparken is daarbij volgens Brouwers een optie. Want met deze wet kunnen procedures immers sneller doorlopen worden. ‘De inzet van de Crisis- en Herstelwet is een prima suggestie die we zelf eerder ook al eens hebben aangedragen. Het bouwen van nieuwe hoogspanningsstations kost nu 2 tot 3 jaar. Daar komen de planologische en vergunningsprocedure die aan de bouw voorafgaan nog bij. Dat leidt voor ons tot een onzekere doorlooptijd, temeer omdat deze procedures voornamelijk buiten de invloedssfeer van TenneT liggen.’

Enexis: onbalans in de vraag
De regionale netbeheerder die een belangrijke rol speelt in de problematiek die ontstaan is in Noordoost-Nederland is Enexis. Han Slootweg – directeur Asset Management bij Enexis – is zich bewust van de problemen waar zijn organisatie mee kampt, maar wil ze ook niet groter maken dan ze zijn. ‘Op meer dan 75 procent van onze hoogspanningsstations kennen we geen enkel capaciteitsprobleem. Het probleem is echter, dat de vraag naar netcapaciteit daar beperkt is. Dit in tegenstelling tot de minder dan 25 procent van onze hoogspanningsstations waar wel schaarste is. Deze worden zwaar overtekend… Als je je realiseert dat er op 75 procent van de stations nog meer dan voldoende ruimte is, rijst de vraag of er een gebrek aan netcapaciteit of dat er een volstrekte onbalans in de vraag naar netcapaciteit is.’

Lees hier het volledige artikel ‘Enexis en TenneT maken plannen voor netaansluitingsproblematiek zonneparken’ in de maart 2019-editie van Solar Magazine.

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Zon & Zo zoekt:

Commercieel adviseur MKB

Zon & Zo zoekt een commercieel adviseur MKB
Fulltime • Nederland
Schone Energie zoekt:

Commercieel medewerker binnendienst

Schone Energie zoekt een commercieel medewerker binnendienst
32-40 uur • Den Haag
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!