Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Brabant: samen met Enexis oplossing zoeken voor dreigend tekort netcapaciteit De Kempen en Drimmelen
foto: Enexis

Provincie Brabant: samen met Enexis oplossing zoeken voor dreigend tekort netcapaciteit De Kempen en Drimmelen

Provincie Brabant, gemeenten en netbeheerder Enexis gaan mogelijke knelpunten in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk vroegtijdig in beeld brengen. Onder meer in De Kempen Drimmelen zijn problemen op komst.

In een brief aan de Provinciale Staten schrijven Gedeputeerde Staten dat er ook in delen van Brabant knelpunten kunnen gaan ontstaan met betrekking tot de beschikbare netwerkcapaciteit in relatie tot de ontwikkeling van zonne-energieprojecten. ‘Voor knelpunten die zich op de korte termijn voor dreigen te doen, zoals in De Kempen en rondom Drimmelen, vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats met Enexis en Tennet om voorbereidingen en voorinvesteringen te doen voor verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk’, schrijven de Gedeputeerde Staten.

‘Met Enexis en gemeenten zetten wij acties uit om inzicht te krijgen in waar en wanneer zich mogelijke knelpunten in het netwerk van Enexis voor gaan doen’, schrijft men. ‘Door Enexis wordt momenteel de beschikbare aansluitcapaciteit op het netwerk in Brabant in beeld gebracht in relatie tot lopende en beoogde wind- en zonprojecten. Hierbij wordt tegelijkertijd ook de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT betrokken om daarmee problemen met dit netwerk, zoals deze zich onlangs voordeden rondom aansluitmogelijkheden van  zonneparken in het Land van Cuijk (Sint Anthonis), ook vroegtijdig in beeld te hebben. Op basis van een eerste inzicht in mogelijke knelpunten, kan een inschatting worden gemaakt van oplossingen voor de korte en langere termijn.’

De provincie onderzoekt waar en wanneer oplossingen met betrekking tot opslag en energiemanagement, voor de korte en langere termijn een rol kunnen spelen bij het gebruik en het inrichten van het elektriciteitsnetwerk. Vanuit het project A16 (red. langs de A16 verrijst een windpark) worden nu al proactief acties uitgezet om de bestaande netwerkcapaciteit slimmer en efficiënter te benutten. Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van aansluitingen op het netwerk, te weten zon- en windprojecten op 1 aansluiting. Inzicht in de knelpunten met mogelijke oplossingen en de ervaringen en ideeën uit het project A16, zullen bij de 4 Regionale Energie Strategieën (RES’en) worden ingebracht. De regio’s krijgen daarmee bouwstenen om, samen met Enexis en Tennet, zowel voor de korte als de langere termijn het bestaande netwerk zo optimaal en slim mogelijk te gebruiken en voor de toekomst in te richten.

De provincie verwacht in de loop van dit voorjaar een eerste inzicht te kunnen geven in de mogelijke knelpunten op het net van Enexis en TenneT met bijbehorende oplossingsmogelijkheden.

Nu in Solar Magazine

September 2019

Coolback wil de wereld veroveren met rendementsverhogende achterwand zonnepanelen Nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 van kracht: ‘De tijd van schaampaneeltjes is definitief voorbij’ SDE++ biedt kansen voor zonnewarmte: subsidie...
Vacatures
JansZon BV zoekt:

Project Manager Zonne-energie

JansZon zoekt een nieuwe collega die, net als wij, bewust bezig is met duurzaamheid en de ambitie heeft om het bedrijf te laten groeien. Wij initiëren, ontwikkelen en bouwen grootschalige zonne-energiesystemen. We zijn een jong, ambitieus en...
32-40 uur - Amsterdam, 1095 AL
Zon & Zo zoekt:

Voorman zonnepaneleninstallaties

De vraag naar zonne-energie neemt alleen maar toe, niet alleen bij particulieren maar ook bij bedrijven en nieuwbouw. Wij zoeken iemand om ons team te versterken voor het plaatsen van zonnepaneleninstallaties. Ben je een techneut geïnteresseerd...
Fulltime (40 uur) - Van Hennaertweg 13, 2952 CA Alblasserdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!