Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Ontwerp Klimaatakkoord | Begin 2023 besluit over alternatief voor SDE+-regeling na 2025
foto: GroenLeven

Ontwerp Klimaatakkoord | Begin 2023 besluit over alternatief voor SDE+-regeling na 2025

Begin 2023 wordt een besluit genomen over alternatief instrumentarium dat na 2025 (per 2026) wordt ingezet als opvolger van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Dit staat in het ontwerp Klimaatakkoord.

‘Met het oog op de benodigde verdere doorgroei van hernieuwbare elektriciteit na 2030 is het van belang om tijdig te onderzoeken in hoeverre de investeringszekerheid voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten ook zonder financiële ondersteuning vanuit het Rijk geborgd kan worden’, is te lezen in het ontwerp Klimaatakkoord.

Ter voorbereiding op nieuwe investeringen vanaf 2026 spreken de partijen in het akkoord het volgende af:

 • In 2021 in start men een onderzoek naar eventuele alternatieve instrumenten om voor de periode na 2025 de investeringszekerheid op een kosteneffectieve wijze te blijven borgen, met oog op het realiseren van de afgesproken ambities voor 2030 en daarna. Daarbij wordt naar verschillende instrumenten gekeken - niet zijnde financiële instrumenten vanuit de Rijksoverheid - waaronder een vorm van een leveranciersverplichting en het verder  stimuleren van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit.
 • Begin 2023 wordt in overleg met de betrokken partijen definitief besloten over een alternatief instrumentarium. Het door partijen gedeelde uitgangspunt daarbij is dat de investeringszekerheid ook na 2025 geborgd moet zijn.
 • Als de keuze voor een instrument aan de orde is, dan zijn de volgende criteria van toepassing. Het instrument:
  • leidt tot de laagste maatschappelijke kosten;
  • biedt zekerheid dat de ambities voor hernieuwbare elektriciteit worden gerealiseerd;
  • borgt de investeringszekerheid hetgeen concreet betekent dat het zorgt dat het merendeel van de projecten rendabel kan worden ontwikkeld;
  • leidt tot minimale marktverstoringen, ook in relatie tot de Europese markt;
  • is ondersteunend aan de leveringszekerheid en de flexibiliteit van het systeem;
  • is praktisch uitvoerbaar.
 • Als alternatief instrumentarium aan de orde is, wordt met de voorbereiding van de invoering hiervan al in 2023 gestart met het oog op een tijdige inwerkingtreding in 2026.
 • Het eventuele alternatieve instrumentarium ziet in principe toe op de realisatie van de ambities na 2030. Indien benodigd met het oog op het realiseren van de afspraken voor 2030, zou het ook al eerder een rol kunnen spelen.

Lees ook:

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
SolarEdge zoekt:

BeLux Service Engineer VIP

SolarEdge zoekt in België een BeLux Service Engineer VIP
Fulltime • België
Zonneplan zoekt:

1ᵉ Elektromonteur

Zonneplan zoekt een 1ᵉ Elektromonteur
Fulltime • Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!