logo
wvhj2023
(foto: Rijksoverheid)
(foto: Rijksoverheid)
30 oktober 2018

Minister Wiebes: aantal branden met zonnepanelen zeer beperkt, branden wel zorgelijk vanwege draagvlak

Minister Wiebes heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een reactie gestuurd naar aanleiding van hun verzoek om informatie te verschaffen over onderzoek naar branden met zonnepanelen.

De minister schrijft in de Kamerbrief het volgende: ‘Dat in de afgelopen warme zomerperiode diverse keren brand uitbrak op daken van woningen met zonnepanelen is in meerdere opzichten zorgelijk. Uiteraard in de eerste plaats voor de desbetreffende huiseigenaren, maar ook voor het vertrouwen van burgers in (de installatie van) zonnepanelen. Voor het realiseren van de Klimaatdoelstellingen en de daarvoor benodigde transitie naar duurzame energieopwekking is het benutten van daken met zonnepanelen een essentieel onderdeel. Ik merk hierbij overigens op dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen zeer beperkt is.’

Onafhankelijk onderzoek
Wiebes schrijft verder het toe te juichen dat brancheorganisatie Holland Solar samen met UNETO-VNI de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd heeft om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. ‘Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), vallend onder TNO. Enerzijds zal er zo veel mogelijk informatie worden verzameld over de recente branden, met het doel te bezien of zich bepaalde verbanden voordoen. Anderzijds zal ook worden gekeken naar vergelijkbare onderzoeken in de directe buurlanden (met name Frankrijk, Duitsland en Engeland). Er zal zowel gekeken worden naar de soorten zonnepanelensystemen, als naar de wijze van installatie of aanwezige installatiefouten.

‘Producten in beginsel brandveilig’
Ook Wiebes stelt net als Holland Solar eerder deed dat de resultaten van dit verkennende onderzoek voor de jaarwisseling bekend zijn. De minister meldt verder dat zonnepanelen en aanverwante producten in de basis aan alle Europese productvoorschriften voldoen. ‘Op productniveau geldt dat alle zonnepanelen en bijbehorende omvormers, connectors en kabels die in Nederland verkrijgbaar zijn, aan de Europese productvoorschriften moeten voldoen om CE-markering te krijgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt op productniveau toezicht op deze eisen. Betreffende producten zijn daarom in beginsel brandveilig. Op gebouwniveau stelt het Bouwbesluit eisen aan de elektrische voorziening van gebouwen die ook gelden voor de installatie van zonnepanelen. De installatienorm NEN 1010 is hierbij van toepassing. Verder bevat het Bouwbesluit een algemene eis dat het gebruik van installaties (zoals zonnepanelen) geen brandgevaar mogen veroorzaken. Dat aan deze eisen wordt voldaan is primair de verantwoordelijkheid van bouwers of eigenaren/gebruikers van gebouwen. Het toezicht hierop ligt bij gemeenten.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten