Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Najaarsronde SDE+ 2018: opnieuw 6 miljard euro beschikbaar, basisbedrag minder ver omlaag en grondvergoeding geschrapt

Najaarsronde SDE+ 2018: opnieuw 6 miljard euro beschikbaar, basisbedrag minder ver omlaag en grondvergoeding geschrapt

Er komt in voor de najaarsronde van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE) opnieuw 6 miljard euro beschikbaar. Voor zon-pv vinden enkele belangrijke wijzigingen plaats.

De najaarsronde SDE+ 2018 is open van 2 oktober tot 8 november, in fases van 2 weken. Veel projecten hebben volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat te maken met lange vergunningsprocedures; met deze verlengde indieningsperiode krijgen meer projecten volgens hem de kans om een aanvraag tijdig in te dienen.

De basisbedragen voor de najaarsronde SDE+ 2018 zijn voor zonne-energie als volgt:

Zon-pv

Basisbedrag (eurocent per kilowattuur)

Voorlopig correctiebedrag 2018 (eurocent per kilowattuur)

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek

10,6 eurocent

Netlevering

3,8 eurocent

Niet-netlevering

6,3 eurocent

Zon-pv ≥1 megawattpiek

9,9 eurocent

Netlevering

3,8 eurocent

Niet-netlevering

5,5 eurocent

 

Wiebes wijkt daarmee af - vermoedelijk naar aanleiding van de consultatieronde met de markt - ten opzichte van het oorspronkelijke PBL-advies over de basisbedragen. Daar waren de basisbedragen niet alleen lager, maar zouden er ook meer openstellingscategorieën voor zon-pv zijn. De openstellingsronde is verder als volgt ingedeeld:

SDE+ najaar 2018

Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte eurocent per kilowattuur

Fasegrenzen hernieuwbaar gas eurocent per kilowattuur

2 oktober, 9.00 uur

9,0 eurocent 

6,4 eurocent 

15 oktober, 17.00 uur

11,0 eurocent 

7,8 eurocent 

29 oktober, 17.00 uur tot 8 november, 17.00 uur

13,0 eurocent 

9,2 eurocent 

Wiebes: terughoudend met zon op landbouwgrond
Een opvallende passage van Wiebes is die over grondgebonden zonneparken. De minister schrijft hierover het volgende: ‘Ik wil terughoudend zijn in het stimuleren van zon-pv-projecten op productieve landbouwgrond. Het heeft mijn voorkeur om eerst geschikte daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk te benutten, voordat grootschalige veldsystemen op landbouwgronden in beeld komen. Om deze reden heb ik aan het PBL meegegeven om niet langer met een grondvergoeding in de SDE+ te rekenen, temeer omdat in het basisbedrag ook geen rekening wordt gehouden met een vergoeding voor dakopstellingen. Daarnaast maakte een marktconsultatie onderdeel uit van het onderzoek. Dit heeft er mede toe geleid dat het PBL uiteindelijk hogere basisbedragen heeft geadviseerd dan initieel door het planbureau was voorzien.’

Basisbedrag zon-pv met 4 tot 7 procent gedaald
Uit het advies van het PBL blijkt volgens Wiebes verder dat de kostprijsdaling voor zon-pv doorzet: ‘Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle zon-pv-categorieën ten opzichte van de voorjaarsronde 2018. Het gaat om dalingen tussen de 4 en 7 procent. Het PBL geeft aan dat het basisbedrag voor systemen kleiner dan 100 kilowattpiek met 10,8 eurocent per kilowattuur hoger is dan voor de categorie tussen 100 kilowattpiek en 1 megawattpiek met 10,6 eurocent per kilowattuur. Het PBL adviseert echter om geen aparte categorie voor zon-pv systemen tussen de 15 kilowattpiek en 100 kilowattpiek op te nemen aangezien het hogere basisbedrag gecompenseerd kan worden door hogere uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik van energie. Ik volg dit advies op. Mijn beeld dat systemen ook onder de 250 kilowattpiek nog steeds rendabel zijn wordt bevestigd door het grote aantal indieningen in de voorjaarsronde 2018, waarbij ongeveer de helft van de zon-PV aanvragen een opgesteld vermogen van minder dan 250 kilowattpiek had.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2019 editie

Sander Leenders (Essent) en Wilco Zandvliet (EnergieWonen Groep): ‘Verkopen binnen enkele jaren verdubbelen’ De Start-up | Uitrolbaar zonnetapijt topvolleyballer moet Nederlandse sportvelden veroveren Enexis en TenneT maken...
Vacatures
Zonneplan zoekt:

Teamgenoot (elektro) monteur duurzame energietechniek

Zonneplan zoekt: Teamgenoot (elektro) monteur duurzame energietechniek
Fulltime • Leiden – Tilburg – Amsterdam – Zwolle
Elton (Elsun) zoekt:

Accountmanager

Elton (Elsun) zoekt een accountmanager.
Fulltime • Roden
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!