Solar Magazine - GroenLinks, SP, PvdA en CDA dienen motie in over wijzigingen zon-pv in SDE+-regeling 2018
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
GroenLinks, SP, PvdA en CDA dienen motie in over wijzigingen zon-pv in SDE+-regeling 2018
(foto: Rijksoverheid)

GroenLinks, SP, PvdA en CDA dienen motie in over wijzigingen zon-pv in SDE+-regeling 2018

De Tweede Kamerfracties van GroenLinks, SP en en PvdA hebben gezamenlijk een motie ingediend om de voor zon-pv nadeling wijzigingen in de SDE+-regeling uit te stellen. Komende week wordt er gestemd over de motie.

In het Algemeen Overleg Klimaat leidden de wijzigingen rond zon-pv in de SDE+-regeling 2018 afgelopen week al tot een behoorlijke discussie geleid tussen minister Wiebes en GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee. Het kamerlid kondigde daarbij al aan een motie in te gaan dienen.

Tom van der Lee (GroenLinks, 14 zetels), Sandra Beckerman (SP, 14 zetels) en William Moorlag (PvdA, 9 zetels) hebben nu gezamenlijk een motie ingediend. Die motie luidt als volgt: ‘overwegende, dat het omwille van draagvlak en beschikbare ruimte belangrijk is om ook nog vóór 2020 meer duurzame stroom op te wekken uit zonnepanelen op’Nederlandse daken; overwegende, dat er terecht een verschil gemaakt gaat worden in onrendabele toppen van eigen gebruik en levering aan het net, maar dat snelle invoering van een hoger correctiebedrag onvoorziene knelpunten in de projectontwikkeling op daken veroorzaakt waardoor een grote hoeveelheid initiatiefnemers tijdens de komende Voorjaarsronde niet meer kan indienen; overwegende, dat het risico op over-subsidiering van dakgebonden projecten beperkt is omdat men gewend is op een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven vanwege het tendersysteem en er in het najaar 2018 een structurele en gedragen oplossing komt; verzoekt de regering de invoering van het correctiebedrag voor het eigen verbruik (niet net-levering) voor zon PV projecten uit te stellen tot de Najaarsronde van 2018, en gaat over tot de orde van de dag’.

Mochten GroenLinks het CDA en D66 achter de motie weten te scharen – in het Algemeen Overleg Klimaat maakten ook deze partijen bezwaar tegen de door Wiebes doorgevoerde wijzigingen –  dan haalt de motie in ieder geval al 75 stemmen van de 76 benodigde stemmen om de motie aangenomen te krijgen.

Motie CDA
Ook Agnes Mulder heeft namens het CDA (red. goed voor 19 zetels) een motie ingediend waar komende week over gestemd wordt, deze heeft echter betrekking op de najaarsronde van de SDE+-regeling 2018. Die motie is als volgt: 'Overwegende dat kleinere zon-PV projecten ondanks een lager subsidiebedrag minder kans maken op toekenning; overwegende dat de algemene rekenkamer in 2015 de aanbeveling deed om de volgorde waarin projecten kunnen meedingen naar sde+-subsidies niet te laten afhangen van de kostprijs van energie, maar van de hoeveelheid subsidie die moet worden uitgekeerd: verzoekt de regering in het onderzoek voor de openstelling van de SDE+ in het najaar 2018 mee te nemen hoe het subsidiebedrag leidend kan worden in de toekenning van projecten'.

Mulders motie moet leiden tot een eerlijkere verdeling van de subsidiegelden waarbij zon-pv hierdoor eerder kans maakt op toekenning van subsidie.

Achtergrond
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer in januari per brief geïnformeerd dat hij vooralsnog de SDE+-regeling voor zon-pv niet aanpast, ondanks een dringend beroep van marktpartijenDe Tweede Kamer vroeg Wiebes aandacht voor het onderscheid dat in deze regeling wordt gemaakt tussen de subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit die wordt ingevoed op een elektriciteitsnet, en elektriciteit die wordt ingezet voor eigen verbruik. Dit onder meer naar aanleiding van een brandbrief van Holland Solar.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

CAD Tekenaar

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
VDH Solar zoekt:

Accountmanager binnendienst

32-40 uur - Hazerswoude-Dorp, 2391 PV, 4
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!