logo
wvhj2023
(foto: Esdec)
(foto: Esdec)
19 januari 2018

Minister Wiebes zegt zonne-energiesector gesprek over wijzigingen SDE+-regeling toe

Minister Wiebes heeft in het Algemeen Overleg Energie toegezegd komende week met de zonne-energiesector in gesprek te gaan over de op handen zijnde wijzigingen van de SDE+regeling.

Holland Solar luidde eerder deze maand de noodklok over de negatieve gevolgen voor zonnestroom ten gevolge van de aanstaande aanpassing van de SDE+-regeling en stuurde Tweede Kamerleden een persoonlijke brief (red. Wiebes stuurde de Kamerleden deze week ook een antwoord per brief naar aanleiding van vragen van Kamerleden waarbij de minister meldt dat de meeste pv-projecten rendabel blijven). 

‘Kwestie van Excel anders invullen’
Tijdens het Algemeen Overleg Energie was het de aanhoudende argumentatie van D66, CDA en GroenLinks – tezamen met het lobbywerk van Holland Solar – dat minister Wiebes ertoe deed bewegen een toezegging te doen om in gesprek te gaan met het bedrijfsleven over de effecten van de voorgestelde aanpassing van de SDE+ 2018.

Holland Solar-beleidsmedewerker Amelie Veenstra over het verloop van het overleg: ‘Minister Wiebes heeft in het overleg laten weten dat hij wil vasthouden aan het verlaagde subsidiebedrag voor zonnestroom voor zelf verbruikte elektriciteit. De minister redeneert strikt dat energie die zelf verbruikt wordt een andere onrendabele top heeft dan de energie die aan het net wordt geleverd. Hij stelt dat de zonne-energiesector al in 2015 wist dat deze aanpassing aan de orde zou komen. En halverwege 2017 was volgens hem in het conceptadvies SDE+ 2018 al bekend dat het zelfverbruik anders zal worden gewaardeerd. Men had zich volgens de minister dus wel kunnen voorbereiden op de verandering.’ Of zoals de minister het tijdens het overleg formuleerde: ‘Het is een kwestie van je Excel anders invullen’.

Holland Solar spreekt oversubsidiëring tegen
Een harde uitspraak van de Minister was dat volgens hem partijen in de zone-energiesector zijn die vast willen houden aan oversubsidiëring. Holland Solar spreekt dit volgens Veenstra met kracht tegen en vraagt men zich af waar de minister dit op baseert. ‘Geïnteresseerde partijen die op hun dak  zonnepanelen willen, zoeken juist de weg naar de grootste kans en schrijven juist voor een extra laag basisbedrag in. Het subsidiebedrag is in de praktijk dus niet te hoog.’

‘Sector had geen lange voorbereidingstijd’
Volgens Veenstra is Holland Solar verheugd dat de Minister wil luisteren waarom klanten en hun financiers door de voorgenomen wijzigingen nu veelal af gaan zien van dakgebonden zonne-energieprojecten. ‘Het onderwerp komt al op 1 februari terug in het Algemeen Overleg Klimaat. Branchegenoten hebben een week de tijd materiaal aan te leveren in de vorm van casussen die niet meer uitkunnen in de SDE+ 2018. Dit kan per email. Ook willen we als branchevereniging meedenken om de zorgen van de overheid op dit punt weg te nemen. De effecten van de huidige aanpassing zijn echter onvoldoende onderzocht. Komende week zal dit onderzoek plaatsvinden. We roepen iedereen in de sector op hieraan bij te dragen met concrete cases.’

Verder wil Veenstra weerspreken dat de sector al jaren de tijd had zich voor te bereiden: ‘Pas halverwege 2017 werd bekendgemaakt dat er een ander correctiebedrag zou komen voor de zelf gebruikte stroom. We hebben  in de consultatieronde aangegeven dat het zeer onwenselijk zou zijn dit al in 2018 in te voeren vanwege ongewenste effecten. Bovendien denken we al jaren kritisch maar constructief mee over effectief en doelmatig inzetten van de SDE+-middelen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten