Solar Magazine - Clash Wiebes en Kamerleden in Algemeen Overleg Klimaat over wijziging zon-pv in SDE+-regeling
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Clash Wiebes en Kamerleden in Algemeen Overleg Klimaat over wijziging zon-pv in SDE+-regeling
(foto: Tweede Kamer)

Clash Wiebes en Kamerleden in Algemeen Overleg Klimaat over wijziging zon-pv in SDE+-regeling

In het Algemeen Overleg Klimaat hebben de wijzigingen rond zon-pv in de SDE+-regeling 2018 tot een behoorlijke discussie geleid tussen minister Wiebes en GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer eerder deze week per brief geïnformeerd dat hij vooralsnog de SDE+-regeling voor zon-pv niet aanpast, ondanks een dringend beroep van marktpartijen. De Tweede Kamer vroeg afgelopen week Wiebes aandacht voor het onderscheid dat in deze regeling wordt gemaakt tussen de subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit die wordt ingevoed op een elektriciteitsnet, en elektriciteit die wordt ingezet voor eigen verbruik. Dit onder meer naar aanleiding van een brandbrief van Holland Solar.

Vraag om uitstel
Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) dankte minister Wiebes tijdens het Algemeen Overleg Klimaat vandaag weliswaar voor zijn brief, maar plaatst vraagtekens bij de keuze van de minister om de voorjaarsronde niet alsnog te wijzigen ten gunste van zon-pv: ‘Het roept vragen op waarom in de voorjaarsronde van de SDE+-regeling 2018 voor zon-pv toch wordt uitgegaan van de nieuwe situatie en de bestaande situatie niet wordt voortgezet. Dit betekent dat veel kleine zon-pv-projecten op daken niet zullen worden ingediend of dat biedingen dusdanig laag zullen zijn dat projecten uiteindelijk niet gerealiseerd worden omdat ze niet uitkomen. Ik vraag de minister daarom om de voorgestelde wijziging van de SDE+-regeling aangaande zon-pv uit te stellen.’

Ook Agnes Mulder (CDA) stelde tijdens het overleg zich niet te kunnen vinden in de keuze van Wiebes. Zij vindt dat de wijziging van SDE+-regeling beter kan worden uitgesteld tot de gehele regeling aangepast wordt op basis van een gerichte bijdrage aan de CO2-reductiedoelstellingen van het kabinet. ‘Zon-pv wordt door de huidige wijziging voor ons gevoel disproportioneel geraakt. Gunning gebeurt immers op ranking naar ingeschreven basisbedrag. Het project krijgt de onrendabele top uitgekeerd: het subsidiebedrag. Dit is het basisbedrag minus het correctiebedrag. Zon PV dakprojecten krijgen nu veel groter correctiebedrag, en dus een veel lager subsidiebedrag, maar geen hogere kans. Dat is een belangrijk gegeven wat voor ons reden zou zijn om de wijziging van de SDE+-regeling ten nadele van de zon-pv voorlopig uit te stellen.’

Rob Jetten (D66) sloot zich hier eveens bij aan: ‘De minister biedt een opening om in het najaar alsnog met een aanpassing te komen, maar dat zorgt voor risico dat we gaan stilvallen met de uitrol van zonnepanelen op daken. Ik hoor graag hoe de minister dat risico inschat.’

Wiebes standvastig: ‘Ik moet krenterig zijn’
Wiebes stelde in reactie op de vragen en opmerkingen van Van der Lee (GroenLinks), Jetten (D66) en Mulder (CDA) het volgende: ‘Ik denk dat ik de Kamer op een belangrijk punt tegemoet ben gekomen na nader onderzoek te hebben verricht. Ik zie het als mijn rol om de wijziging nu niet uit te stellen. Ik heb door allerlei partijen bevestigd gezien dat het subsidiebedrag voor zon-pv te hoog was. Schraalhands is keukenmeester en dat ben ik. We weten dat ondersubsidiëring tot weinig resultaten leidt, maar oversubsidiëring leidt ook niet tot resultaten. Het gaat erom, om precies de roos te raken en ik wil dan ook secuur zijn.’

Waar Van der Lee het risico op oversubsidiëring laag inschat, is Wiebes een andere mening toegedaan. ‘Als we voor 4 miljard euro projecten zouden honoreren, zouden we een kwart, oftewel 800 miljoen euro, te veel uitgegeven. Ik vind de oversubsidiëring dan ook niet een handhaafbare situatie. Ik moet op de centen zitten en we zitten niet ruim in het geld. Ik moet krenterig zijn.’

Motie in Kamerdebat van aanstaande dinsdag
Wiebes riep de betreffende 3 Kamerleden dan ook op mee te gaan in zijn visie en het dossier te laten voor wat het is. Van der Lee (GroenLinks) wil daar vooralsnog geen gehoor aan geven: ‘De realiteit is dat men in de afgelopen periode voor zon-pv al laag heeft ingeschreven. Het risico van oversubsidiëring is dan ook minder groot dan theoretische modellen lijken te suggereren. Daardoor valt zon-pv uit de voorjaarsronde en is de SDE+-regeling niet meer technologieneutraal.’

Van der Lee wil het onderwerp om die reden nog plenair in de Tweede Kamer bespreken en dient naar alle waarschijnlijk aanstaande woensdag een motie in over de kwestie (red. bij het Algemeen Overleg Klimaat zijn enkel de Kamerleden aanwezig die het klimaatdossier in hun portefeuille hebben). Over deze motie zal vervolgens op dinsdag 13 februari gestemd worden.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Engineer

32-40 uur - Uilenstede 475
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!