logo
wvhj2023
(foto: Rijksoverheid)
(foto: Rijksoverheid)
31 januari 2018

Wiebes past voorjaarsronde SDE+-regeling voor zon-pv niet aan, mogelijk wel wijziging in het najaar

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat hij vooralsnog de SDE+-regeling voor zon-pv niet aanpast, ondanks een dringend beroep van marktpartijen.

De Tweede Kamer vroeg afgelopen week Wiebes aandacht voor het onderscheid dat in deze regeling wordt gemaakt tussen de subsidiëring van hernieuwbare elektriciteit die wordt ingevoed op een elektriciteitsnet en elektriciteit die wordt ingezet voor eigen verbruik. Dit onder meer naar aanleiding van een brandbrief van Holland Solar.

Wiebes meldt nu in de Kamerbrief dat er afgelopen week intensief contact is geweest tussen het ministerie, de brancheorganisaties en ondernemers. Daarnaast hebben experts van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) een nadere toelichting gegeven op de kostenstructuur van zon-pv-projecten.

De minister meldt hierover het volgende: ‘De gesprekken met de sector en PBL hebben bevestigd dat projecten kleiner dan het referentieproject van 250 kilowattpiek meer moeite hebben om hun project rendabel te maken door onder andere de hogere investeringskosten per eenheid geïnstalleerd vermogen. Gezien het grote belang van een adequate stimulering van de diverse typen zon-pv-projecten zal ik voor de openstelling van de SDE+ in het najaar 2018 onderzoeken of een verdere verfijning van het aantal categorieën wenselijk is. Dit is een versnelde procedure ten opzichte van de jaarlijkse cyclus waarin de basisbedragen vastgesteld worden. Ik zal hierbij ook gebruik maken van de inzichten die voort komen uit het verloop van de voorjaarsronde.’

Wiebes acht het echter niet wenselijk om in het huidige stadium nog aanpassingen voor de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 door te voeren. De minister stelt hierover: ‘Vanwege de consistentie en technologieneutraliteit van de regeling is het noodzakelijk om een eerlijke en consistente rangschikking van projecten op basis van kostprijs te kunnen maken. Een laag correctiebedrag dat niet de werkelijke waarde reflecteert leidt tot verstoring van de concurrentie en een minder doelmatige regeling. Ik vind het dus van groot belang om in 2018 een verschillend correctiebedrag te hanteren voor netlevering en eigen verbruik voor zon-pv projecten.’

Holland Solar typeerde het overleg met het ministerie van Economische Zaken over de aanpassing van de SDE+-regeling eerder nog als positief en stelde dat het leidt tot wederzijds begrip en de zoektocht naar een compromis. De enige uitweg die er voor de voorjaarsronde nu nog is, is het via een motie afdwingen van het wijzigen van de voorjaarsronde van de SDE+-regeling.

Begin december informeerde Wiebes de Tweede Kamer al over de wijzigingen voor de SDE+-regeling 2018. Branchevereniging Holland Solar meldde destijds direct dat de nieuwe voorwaarden voor zonnestroomprojecten in de SDE+-regeling geen stimulans betekende. Sterker nog, Holland Solar luidde de noodklok over de negatieve gevolgen voor zonnestroom ten gevolge van de aanstaande aanpassing van de SDE+-regeling. De vereniging stuurde de Tweede Kamerleden vervolgens een persoonlijke brief met het verzoek Wiebes te bewegen tot het herroepen van de wijzigende SDE+-regels voor zon-pv.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten