Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Friesland stelt 10-puntenplan op voor inpassing grondgebonden zonneparken
(foto: Pixabay)

Friesland stelt 10-puntenplan op voor inpassing grondgebonden zonneparken

Initiatiefnemers die in Friesland een grondgebonden zonnepark willen realiseren moeten voortaan rekening houden met het 10-puntenplan van de provincie Friesland. Hierin staat waar de parken moeten voldoen.

Specifiek voor zonne-energie is de provinciale doelstelling voor 2020 500 megawattpiek aan opgesteld vermogen. Voor 2025 is de doelstelling 1.300 megawattpiek.

De vertrekpunten voor zonneparken zijn geformuleerd en vastgelegd in de notitie ‘Sinnefjllden yn It Iânskip’. De provincie schrijft hierover: ‘In de notitie zijn 10 vertrekpunten genoemd met als doel om te inspireren en te ondersteunen bij de realisatie van zonnevelden mét ruimtelijke kwaliteit. Het is van provinciaal belang dat er draagvlak blijft voor zonne-energie. Door de zonnevelden ruimtelijk kwalitatief goed in te passen in het landschap is er een grotere kans op maatschappelijke acceptatie van deze vorm van duurzame energie. Tot slot stimuleren de vertrekpunten de ruimtelijke ambities. Als provincie denken we dat er meer mogelijk is dan alleen de onbenutte ruimtes inzetten voor zonnevelden.’

De 10 punten zijn achtereenvolgend:

  1. Bepaal bewust de ambitie
  2. Maak een doorkijk naar de lange termijn
  3. Kies een locatie die aansluit bij omgevingskenmerken, karakter, maat en schaal
  4. Benut kansen voor multifunctioneel gebruik
  5. Gebruik en herstel de landschapsstructuur
  6. Houd het landschap zichtbaar
  7. Neem afstand in acht bij infrastructuur, bebouwing, natuur en cultuurhistorische waarden
  8. Maak een landschappelijke rand
  9. Volg in alles de verkaveling, zorg voor een eenduidige opstellingsrichting
  10. Creëer een verzorgd totaalbeeld
Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2018

De Marktgids Zonne-energie 2018 kent 12 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY Vlaamse solar markt blijft tientallen procenten groeien ‘Nederland verwelkomt in 2018 meer dan 1 gigawattpiek...
Vacatures
Unisun Energy zoekt:

Business / Project Development Manager

Unisun Energy zoekt een Business / Project Development Manager
Fulltime • Rotterdam
De Solar Store zoekt:

Voorman

De Solar Store zoekt een voorman.
Fulltime • Zaandam
Meld mij aan voor de Solar Magazine nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!