Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kamp over zon als alternatief voor wind op land: ‘Zon-pv minder kosteneffectief tot 2030’
(foto: Rijksoverheid)

Kamp over zon als alternatief voor wind op land: ‘Zon-pv minder kosteneffectief tot 2030’

Minister Kamp heeft de Kamer geïnformeerd naar zijn onderzoek voor alternatief van windmolens op land.Dit naar aanleiding van de motie Smaling (SP). Uitkomst is dat zon-pv geen alternatief is als het om kosten gaat.

Kamp schrijft het volgende aan de Tweede Kamer: ‘Met de motie Smaling heeft uw Kamer de regering verzocht om een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren naar de huidige en verwachte ontwikkelingen van energieopwekking uit zon en wind op land en het resultaat mee te wegen bij investeringsbeslissingen.’

Het MKBA-onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een maatschappelijke kosteneffectiviteitsanalyse (MKEA). In de MKEA worden de maatschappelijke effecten uitsluitend in kaart gebracht als deze verschillen tussen zon-pv en wind op land. Kamp over de resultaten: ‘Om de kosten te bepalen zijn realistische projecten voor windenergie op land en zon-pv geformuleerd die gelijk zijn in de hoeveelheid elektriciteit die ze opwekken. Het onderzoek wijst uit dat windenergie op land ten opzichte van zon-pv de meest kosteneffectieve optie is tot 2023 en zelfs tot 2030. Daarbij is ook rekening gehouden met het effect van windparken op land op de waarde van woningen in de directe omgeving. Andere maatschappelijke effecten, zoals het effect op recreatie, ecologische effecten en het effect van zonneparken op de waarde van woningen in de directe omgeving zijn niet te kwantificeren en zijn derhalve niet meegenomen in de vergelijking van de maatschappelijke kosten.’

De uitkomsten van het onderzoek vormen volgens Kamp geen aanleiding om de SDE+-systematiek te wijzigen. ‘Ook hebben de onderzoeksresultaten geen effect op de afspraken uit het Energieakkoord die moeten leiden tot 14 procent hernieuwbare energie in 2020, waaronder de afspraak om in 2020 6.000 megawattpiek windenergie op land op te wekken.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
PVO International zoekt:

Financial Controller

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, 5248 NL 139
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Verkoper / Adviseur Zonnepanelen - Regio Noordwest-Nederland

Fulltime (40 uur) - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!