logo
wvhj2023
(foto: Zonnepanelen op het Dak)
(foto: Zonnepanelen op het Dak)
7 december 2016

Position paper Energie-Nederland: ‘Maak salderingsregeling toekomstbestendig’

Energie-Nederland heeft een position paper opgesteld naar aanleiding van de huidige evaluatie van de salderingsregeling die in opdracht van minister Henk Kamp van Economische Zaken wordt uitgevoerd.

Minister Kamp Kamp startte tegen de verwachting in afgelopen oktober al met de evaluatie van de salderingsregeling en is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien. Mocht de regeling wijzigen, volgt ‘een nette overgangsregeling’. De evaluatie bestaat zoals bekend uit twee delen:

 1. De evaluatie van de effecten van de huidige regeling van 2004 tot heden en van de effecten tot 2020. Ook wordt gekeken naar de effecten bij ongewijzigd beleid of beëindigen van de huidige regeling na 2020. Er worden 2 rapporten opgeleverd; het eerste rapport richt zich op periode tot heden, het tweede rapport beschrijft de toekomstige effecten.
 2. De inventarisatie van verschillende beleidsvarianten voor het vervolg van de regeling na 2020, inclusief een goede overgangsregeling onder regie van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. ECN zal op basis van haar modellen de effecten van de geïnventariseerde varianten in kaart brengen. Het ECN-rapport is naar verwachting  eind dit jaar gereed.

‘De salderingsregeling voor zonne-energie zoals die nu bestaat, heeft een sterke impuls gegeven aan meer zonnestroom op de Nederlandse daken. De groei van zon-pv moeten we in de komende jaren vasthouden, willen we het streven uit het Energieakkoord naar 40 Petajoule decentrale duurzame opwek in 2020 halen’, aldus Energie-Nederland in de position paper.

Vanuit verschillende hoeken komen er volgens Energie-Nederland geluiden dat de huidige salderingsregeling niet (voldoende) toekomstbestendig is. In een dergelijk geval is het volgens de organisatie zaak om eerst vast te stellen welke eigenschappen een toekomstbestending model in ieder geval zou moeten kenmerken. Energie-Nederland gelooft dat een duurzaam en toekomstbestendig model voor (verdere) investeringen in zonne-energie in ieder geval de volgende elementen zou moeten bevatten:

 • Investeringszekerheid en –vertrouwen: zorg dat bestaande eigenaren van zonnepanelen hun investeringen kunnen terugverdienen op een redelijke termijn en voorkom een dip in de aanschaf van panelen, de zogeheten ‘kopersstaking’. De beleidsvarianten van de ministeries moeten een geleidelijke overgang naar een ander stimuleringskader bevatten.
 • Samenhang: creëer samen interactie cq. Versterking met anderen aspecten van de energiemarkt, zoals de ontwikkeling van de energiebelasting en stimuleringsbeleid voor warmtepompen, elektrisch vervoer en opslag.
 • Innovatie en flexibiliteit: Maak ruimte voor innovatie en een markt voor flexibiliteitsdiensten; stimuleer dat vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt zoveel mogelijk op elkaar kan worden afgestemd.
 • Systeemvoorwaarden: houd rekening met de systeemvoorwaarden zoals die al gelden in de markt: eenvoudig, toegankelijk voor prosumenten en met juiste marktprikkels.
 • Digitalisering: de netten van de netbeheerders moeten op orde zijn. Dit betekent dat het digitaliseren van de netten sneller moet en de data die daaruit voorkomt toegankelijk is voor de markt, met marktconforme niveaus qua tijdigheid, ‘uptime’ en betrouwbaarheid.
 • Efficiëntie: naarmate consumenten meer stroom met zon-pv opwekken, is het van belang dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van het energiesysteem. Daarmee blijft het systeem betaalbaar. Prikkel daarom de consument om productie en afname op elkaar af te stemmen.
 • Solidariteit: Zorg dat iedereen, ook wie geen eigen dak heeft, kan profiteren van de voordelen van zonnestroom.

Als de regering na de evaluatie van de salderingsregeling een nieuwe regeling wil introduceren, denkt Energie-Nederland aan de volgende mogelijke oplossingsrichtingen:

 • Marktconforme tarifering van teruggeleverde productie. De energieleveranciers en consument bepalen zelf op basis van de markt de hoogte van de terugleververgoeding.
 • Als de korting op de Energiebelasting wordt afgeschaft, dan wordt die stapsgewijs afgebouwd over een aantal jaren, waarbij tevoren duidelijkheid is.
 • De energiebelasting op zonnestroom op eigen dak is gelijk aan de energiebelasting voor deelnemers aan de postcoderoosregeling.
 • Onderzoek of een regeling conform de ISDE/EIA die investeringen subsidieert, een reëel alternatief is.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten