logo
wvhj2023
(foto: Rijksoverheid)
(foto: Rijksoverheid)
13 oktober 2016

Minister Kamp: ‘Evaluatie salderingsregeling gestart en nog in 2016 afgerond’

Minister Kamp heeft tegen de verwachting in de evaluatie van de salderingsregeling al in gang gezet.Hij is van plan de evaluatie dit jaar te voltooien. Mocht de regeling wijzigen, volgt ‘een nette overgangsregeling.

Dit heeft minister Kamp verklaard in het algemeen overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken. In de vergadering van afgelopen donderdag – die vandaag voortgezet wordt – stond onder meer veel commotie door een groepje woedende Drentse tegenstanders van windmolens. Tegen het einde van de vergadering bereikte de woede een kookpunt omdat minister Kamp nog maar zeer kort de tijd had om te reageren op kritische vragen over het windmolenplan.

Tijdens de vergadering deed Kamp onderwijl enkele opmerkelijke uitspraken over de salderingsregeling, de postcoderoosregeling (regeling verlaagd tarief energiebelasting) en de SDE+-regeling. Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp op de salderingsregeling al dit jaar te evalueren. Dit verzoek van Van Tongeren dat aangevraagd werd via een motie, werd echter door de Tweede Kamer verworpen doordat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden.

Afgelopen week zei Kamp echter het volgende over de salderingsregeling. ‘De saldering loopt goed. We hebben ook toegezegd om dat te gaan evalueren: aanvankelijk zouden we dat in het jaar 2017 gaan doen. Inmiddels heb ik die evaluatie al in gang gezet en ik ben van plan om die dit jaar af te ronden. Dan kunnen we over de saldering beslissingen nemen voor de toekomst. Als die regeling zou veranderen, zullen we een nette overgangsregeling maken voor mensen die al van die regeling gebruik hebben gemaakt.’

Postcoderoos: ‘Hobby van de Tweede Kamer’
Agnes Mulder (CDA) informeerde tijdens het overleg of ook de VVD (red. in deze specifieke vergadering vertegenwoordigd door energiewoordvoerder André Bosman) heil ziet in een aparte regeling voor zon-pv binnen de SDE+-regeling; zoals deze er sinds kort ook voor monovergisters en wind op zee is. Dit omdat de VVD tijdens het overleg vraagtekens plaatste bij het functioneren van de postcoderoosregeling.

Bosman liet op zijn beurt weten dat hij de postcoderoosregeling ‘te beperkt vindt’. Het Kamerlid zei hierover: ‘ Ik zou haar persoonlijk graag richting de hele gemeentegrens willen hebben. Gemeenten hebben ambities om te verduurzamen. Er kan dan binnen de gemeente zo’n plan komen. Ik vind het lastig om dit via de SDE+ te regelen, omdat je met zon-pv toch praat over individuele zaken.’

Minister Kamp – die en passant de postcoderoosregeling bestemde als ‘hobby van de Tweede Kamer’, iets wat PvdA-kamerlid Jan Vos in het verkeerde keelsgat schoot – stelde het volgende: ‘Niet alleen de Kamer maar ook de regering vindt deze regeling belangrijk, omdat zij de mogelijkheid biedt om niet heel grootschalig via SDE+ of individueel via saldering maar met een groep mensen, met bedrijven en mensen samen of met alleen bedrijven een initiatief te nemen om duurzame energie te produceren. … Ik ben er niet zo negatief over als sommige woordvoerders die beweren dat het allemaal niet goed zou lopen. Wij hebben een aantal dingen gedaan om die regeling, die oorspronkelijk is vastgesteld, te verbeteren. We hebben technische problemen opgelost, bijvoorbeeld die met betrekking tot het aantal aansluitingen. We hebben de periode van zekerheid van 10 naar 16 jaar verlengd en het fiscale voordeel verhoogd van 7,5 naar 10 eurocent per kilowattuur. Dat is dus een flinke verbetering van het financiële voordeel dat je met deze regeling kunt bereiken. Vervolgens zijn er een heleboel aanvragen gedaan en daarvan hebben we er 39 kunnen toewijzen; dat is best veel, want die aanvragen zijn best ingewikkeld. Daarvoor is veel doorzettingsvermogen en kennis van de aanvragers nodig. 18 aanvragen hebben we moeten afwijzen en 8 zijn er nog in behandeling. Ik denk dus dat er toch al het nodige is bereikt. Ik ben van plan om die regeling volgend jaar te evalueren. Dan kan blijken dat sommige dingen beter kunnen en sta ik ervoor open om die verbeteringen door te voeren.’

‘Alle subsidie beëindigen’
VVD-kamerlid Bosman pleitte tijdens het overleg verder voor een beëindiging van alle subsidievormen voor duurzame energie, te weten over 10 jaar. In het overleg stelde Bosman: ‘Als het aan de VVD ligt, moeten we kijken hoe we de hele subsidiestroom naar de duurzame energie kunnen beëindigen en over welke fase het dan gaat. Dat vind ik belangrijk, want we hebben gezien dat de subsidies in de energiesector de markt verzieken. Er is geen balans meer in te krijgen hoe we de zaken kunnen regelen. Daar zullen we dus uiteindelijk vanaf moeten. Moet dat nu al gebeuren? Nee, maar ik denk dat het over 10 jaar wel kan. Als ik een punt op de horizon moet zetten, denk ik dat we over 10 jaar moeten stoppen met subsidie op duurzame energie. Volgens mij kan dat ook als we kijken naar de prijsontwikkeling van die zaken die nu gebeuren. Maar dan moeten we wel een punt op de horizon zetten en zeggen: daar gaan we naartoe werken. Dan wordt namelijk niemand verrast door de besluiten die we dan gaan nemen. Het lijkt mij onverstandig om op korte termijn het besluit te nemen om ermee te stoppen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten