Solar Magazine - Uitrol energieopslag: ACM plaatst vraagtekens bij rol netbeheerders
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Uitrol energieopslag: ACM plaatst vraagtekens bij rol netbeheerders
(foto: Rijksoverheid Energiedialoog)

Uitrol energieopslag: ACM plaatst vraagtekens bij rol netbeheerders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) plaatst vraagtekens bij de rol van netbeheerders bij de uitrol van energieopslag. Dit doet de organisatie in het kader van de Energiedialoog van minister Henk Kamp.

Het Energierapport heeft volgens de ACM eens te meer duidelijk gemaakt dat de energietransitie de samenleving in het algemeen, en de energiesector in het bijzonder, voor grote uitdagingen zal plaatsen. In een speciaal document heeft de ACM een aantal uitgangspunten, vraagstukken en dilemma’s rond de energietransitie uiteengezet die zij vanuit het toezichtsperspectief van belang acht. Het document gaat in op de vraag hoe de missie van ACM, te weten ‘het bevorderen van kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten’, zich vertaalt naar uitgangspunten en dilemma’s op drie belangrijke deelterreinen van het energietoezicht van ACM: de groothandelsmarkt elektriciteit, het netbeheer en de consumentenmarkt.

Voor netbeheerders geldt volgens de ACM ‘schoenmaker blijft bij uw leest’. ‘Netbeheerders zullen hoe dan ook voor belangrijke nieuwe uitdagingen staan. … In dat licht is het van belang dat de netbeheerder deze marktontwikkelingen faciliteert en zich daarbij concentreert op zijn hoofdtaak, namelijk het realiseren van  betrouwbare netwerken en transport op basis van efficiënte kosten. In de praktijk zien we dat een aantal netbeheerders zich (via netwerkbedrijven) meer en meer op het terrein van marktpartijen begeven, bijvoorbeeld waar het gaat om beheer van laadpalen en opslagactiviteiten. Dit kan gevolgen hebben voor het level playing field. Hoewel hiermee ontwikkelingen op korte termijn wellicht versneld kunnen worden, roept deze tendens ook vragen op of dergelijke nevenactiviteiten op langere termijn geen rem zetten op efficiënte oplossingen, waarin door de markt zelf kan worden voorzien.’

Voor zover netwerkbedrijven andere activiteiten ontplooien, zouden deze volgens de ACM duidelijk verband moeten houden met de kerntaak. ‘Juist gedurende de energietransitie zijn duidelijkheid en transparantie nodig over de activiteiten van het netwerkbedrijf en over hoe deze zich verhouden tot de kerntaak van de netbeheerder. Dit is van groot belang om te voorkomen dat marktpartijen drempels ervaren bij het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen en diensten.’

Minister Kamp rondde eerder deze week de Energiedialoog af. In de afgelopen 3 maanden hebben meer dan 3.000 mensen tijdens meer dan 125 bijeenkomsten in het hele land meegedacht over en ideeën aangedragen voor de energievoorziening van de toekomst. Alle meningen, ideeën en voorstellen die tijdens de Energiedialoog naar voren zijn gekomen, worden komende maanden samengevat.  De opbrengsten worden in het najaar betrokken bij het opstellen van een Energieagenda met voorstellen voor het energiebeleid voor de langere termijn. Gedurende de uitvoering van het Energieakkoord – dat loopt tot 2023 – en daaropvolgend de nieuwe energieagenda, zal het gesprek in Nederland over de transitie volgens Kamp worden voortgezet. De noodzakelijke overgang naar duurzame energie kan volgens hem immers niet zonder de voortdurende betrokkenheid van burgers en bedrijven plaatsvinden.

Deel dit bericht

Dit is een artikel van

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Wattkraft GmbH & Co. KG zoekt:

Management Assistent

<24 uur - Utrecht
Winst uit je woning zoekt:

Teamleider Verduurzaming

Fulltime (40 uur) - Haarlem, 2011 MA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!