logo
wvhj2023
(foto: Vincent Knoops)
(foto: Vincent Knoops)
8 maart 2016

Salderingsdossier | Holland Solar: ‘Behoefte aan robuust systeem’

De salderingsregeling is eenvoudig, begrijpelijk en zeer effectief. Dat kan het beste bestendigd worden door voor de lange termijn duidelijkheid te verschaffen. Het is het Holland Solar-standpunt in een notendop.

Erik Lysen, voorzitter van Holland Solar licht het standpunt van Holland Solar toe: ‘Saldering is van groot belang voor de stabiele groei van de markt voor zonnestroomsystemen, waardoor zonnestroom een snel groeiend aandeel in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening levert. Die bijdrage is nu 1 procent bij de huidige opgestelde capaciteit van ruwweg 1,5 gigawattpiek en zal stijgen naar 7 procent als in 2023 een capaciteit van 10 gigawattpiek zal zijn bereikt, zoals het Nationaal Actieplan Zonnestroom 2016 als doel heeft geformuleerd.

De huidige salderingsregeling is eenvoudig, begrijpelijk, en zeer effectief,  waardoor burgers actief en met veel interesse kunnen bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Dat kan het beste bestendigd worden door voor de lange termijn duidelijkheid te verschaffen voor een robuust systeem dat investeringen uitlokt, maar tegelijkertijd oplossingen geeft voor enkele knelpunten van de regeling .

Die knelpunten betreffen vooral:

  • De regeling reageert niet op veranderende marktomstandigheden en nodigt niet uit tot innovaties (zoals vraagsturing en/of opslag in batterijen).
  • Door veel eigen opwekking neemt, vergelijkbaar met veel besparingsmaatregelen, de opbrengst uit energiebelasting voor de staat af.
  • De huidige terugleveringsvergoeding neemt de kosten voor het gebruik van het energienet en de programmaverantwoordelijkheid niet mee. Dat is voor de lange termijn ongewenst.

De mogelijke overbelasting van lokale netten wordt ook regelmatig genoemd als knelpunt, maar is voorlopig nog nauwelijks een probleem, zoals onder andere door de pv-potentieelstudie van het Planbureau van de Leefomgeving en DNV-GL helder is aangetoond

Minister Kamp heeft aangekondigd dat hij de huidige regeling in 2017 wil evalueren met mogelijke aanpassingen daarvan na 2020. Reden dus om vóór 2017 voorstellen te formuleren die de toekomstbestendigheid garanderen. De discussie om tot deze goed onderbouwde en toekomstbestendige voorstellen te komen wordt sinds eind vorig jaar gevoerd bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE-)werkgroep Decentrale Stroomopwekking.

Oplossingsrichtingen omvatten in ieder geval de wens om tot een stabiele terugverdientijd van de pv-systemen te komen voor de burgers, zoals ook door de stichting Z.O.N. wordt bepleit en door ECN nader is uitgewerkt. Ook zal ongetwijfeld de toekomstige flexibilisering van de tarieven een rol gaan spelen, zoals onder meer door ODE Decentraal wordt bepleit.

Inmiddels zijn door de werkgroep een aantal mogelijke scenario’s geformuleerd en de criteria om deze scenario’s te waarderen. In de loop van maart zal dit leiden tot een, hooguit twee, scenario’s die nader uitgewerkt zullen worden tot concrete voorstellen richting de overheid. Het advies zal zijn om tijdig tot een opvolger van de huidige regeling te komen, die dan tot minstens 2030 van kracht zal kunnen zijn en een solide basis zal vormen voor een langdurige investeringszekerheid.’

Lees ook: Belangenorganisaties spreken zich uit: ‘Salderen het enige succesvolle instrument’
en Ingezonden brief stichting Z.O.N.: ‘Scenario prosumentenvergoeding houdt markt in stand’
 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten