Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Brabant lanceert garantstellings/financierinsregeling voor zonneceltechnologie van 5,4 miljoen euro

Provincie Brabant lanceert garantstellings/financierinsregeling voor zonneceltechnologie van 5,4 miljoen euro

Vanuit de provincie Noord-Brabant is er de komende jaren maximaal 5,4 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die innoveren in zonneceltechnologie. Deze financiering vanuit de provincie is onderdeel van een Green Deal. Bedrijven die bezig zijn met innovaties in zonneceltechnologie kunnen in aanmerking komen voor financiering/garantstelling vanuit de provincie.

De subsidie wordt verleend in de vorm van een garantstelling. De subsidie bedraagt tachtig procent van de subsdiabele kosten minus de gerealiseerde opbrengst, tot een maximum van één miljoen euro per project. De subsidieaanvraag moet voor 1 juni 2020 bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend.

De belangrijkste voorwaarden voor subsidieverlening zijn:
- het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
- het project wordt uitgevoerd met de nieuwste technologie op het gebied van zonneceltechnologie

De overige voorwaarden voor de subsidie kan men raadplegen in hoofdstuk 2 'Green Deal' van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant. Het volledig document van de Green Deal is hier te raadplegen, aanvraagformulieren voor de subsidie vindt men hier.