Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Atrivé: 'Branchebrede samenwerking zonne-energie onhaalbaar, tien miljoen euro aan projecten op komst'

Atrivé: 'Branchebrede samenwerking zonne-energie onhaalbaar, tien miljoen euro aan projecten op komst'

Maarten Corpelijn (namens Atrivé betrokken bij het woningcorporatieproject Zonnig Huren) stelt dat een branchebrede samenwerking rond zonne-energie tussen corporaties onhaalbaar is. 'Ik moet mijn droom van branchebrede samenwerking inderdaad en beetje loslaten', aldus Corpelijn. 'Met jaloezie kijk ik naar LTO Nederland: de boeren lukt het goed, makkelijk en snel om samen te werken in de uitrol van zonne-energie. Bij corporaties is de praktijk lastiger. Corporaties verschillen in omvang, in financiële positie, mate waarin de voorraad al geësoleerd is en bestuurlijke ambitie. Daarnaast vindt niet iedereen elkaar aardig, en heeft iedereen zo zijn eigen vriendjes onder adviseurs en installateurs. In september stelde ik voor om een jaar lang vanuit Aedes voor de sector zonne-energie te gaan trekken. Dat voorstel was helaas te veel top-down gedacht. Bottom-up werken wij nu echter met dertig corporaties werken en zijn er inmiddels drie bijeenkomsten met directeuren van corporaties in diverse regio’s op komst.'

Corpelijn meldt deze week met zijn team de eerste vier beleidsdocumenten op te leven, goed voor tien miljoen euro aan investeringen in zonne-energie. Corpelijn: 'De woningen en flats zijn geschikt, het rendement is goed (ook volgens de financiele afdeling), het kan op deze manier, er is intern en extern draagvlak. Het gaat echt gebeuren.'