Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Samenwerking Atrivé en Encon voor aanbestedingen zonne-energie woningcorporaties

Samenwerking Atrivé en Encon voor aanbestedingen zonne-energie woningcorporaties

Atrivé en ingenieursbureau Encon hebben in januari 2013 een samenwerkingsverband gesloten om Nederlandse woningcorporaties van zonne-energie te gaan voorzien. Atrivé verzorgt het in kaart brengen van woningen en flats, de financiering en het opzetten van energie BV’s, marketing van zonnestroom onder huurders en projectbegeleiding.

Encon zal als technisch ingenieursbureau zorgen voor de engineering, aanbesteding van pv-installaties en de controle op het beheer. Encon is gespecialiseerd in engineering en aanbesteding van zonnestroominstallaties en het beheer hiervan. Encon heeft meer dan tweehonderdduizend woningen in België van A tot Z begeleidt in België, Duitsland, Frankrijk en Italië. De afgelopen twee jaar ook steeds meer in Nederland bij scholen, MKB en grote bedrijven. In de ogen van Atrivé is Encon van de onafhankelijke adviseurs die (mede) in Nederland opereren, ruim de meest ervaren partij.
Verder vinden de partijen elkaar in een propositie gericht op de kwaliteit en beperking van risico’s. Atrivé en Encon zien dat corporaties belang hebben bij heldere bestekken en duidelijke beheercontracten. Encon heeft een specifiek bestek de afgelopen jaren opgebouwd waarin heldere prijs/kwaliteits-afwegingen kunnen worden gemaakt. Samen met enkele vooroplopende corporaties vertalen zij dit bestek naar de sector. Encon en Atrivé zijn een groot voorstander van een opbrengstgarantie (prestatiecontract) op systeemniveau in het contract. Dus bij een bepaalde instraling (welke ieder jaar wordt gemeten) moet de leverancier een gegarandeerde opbrengst in kilowattuur leveren, bij het niet behalen hiervan moet de leverancier de gemiste inkomsten vergoeden. Het betekent ook dat de leverancier niet alleen het systeem ontwerpt en levert, maar ook het onderhoud en beheer voor zijn rekening neemt. Op deze manier is de leverancier in staat de opbrengstgarantie na te komen. Natuurlijk kunnen er oorzaken zijn buiten de invloedssfeer van de leverancier, zoals diefstal, storing van het grid et cetera. Deze zaken worden uitgesloten van de opbrengstgarantie.