Solar Magazine - Enexis opent in februari eerste vluchtstrook en investeert recordbedrag van 1 miljard euro
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Enexis opent in februari eerste vluchtstrook en investeert recordbedrag van 1 miljard euro
© Ruud Morijn | Dreamstime.com

Enexis opent in februari eerste vluchtstrook en investeert recordbedrag van 1 miljard euro

Enexis sluit in februari voor het eerst een zonnepark en windpark aan op de reservecapaciteit. Dat gebeurt bij station Emmen-Weerdinge. Verder investeert de netbeheerder in 2022 een recordbedrag van 1 miljard euro.

Het hoogspanningsstation Emmen-Weerdinge was 1 van de 8 midden- en hoogspanningsstations waarvoor Enexis van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2020 een ontheffing kreeg om opwekinstallaties aan te sluiten op de reservecapaciteit van het stroomnet.

Volgeboekt
De spitsstrook van het Nederlandse stroomnet werd op 1 januari 2021 vrijgegeven. Uit een rondgang van Solar Magazine bleek afgelopen december dat de netbeheerders snel progressie boeken. Liander heeft 30 klanten een aansluiting op de vluchtstrook toegezegd – waarvan er al 20 daadwerkelijk aangesloten zijn – en Enexis heeft zelfs alle reservecapaciteit al vergeven. Stedin sluit in 2023 de eerste 2 klanten op de vluchtstrook aan.

Bij hoog- en middenspanningsstation Emmen-Weerdinge heeft Enexis inmiddels technische aanpassingen gedaan, zodat een zonnepark en een gecombineerd wind- en zonnepark veilig gebruik kunnen gaan maken van de vluchtstrook. Dit alles zonder dat het invloed heeft op de leveringszekerheid van andere afnemers.

Extra capaciteit door congestiemanagement
Naast de extra capaciteit op de vluchtstrook verwacht Enexis in 2022 nog meer mogelijkheden aan te kunnen boren om het bestaande stroomnet efficiënter te gebruiken. Bijvoorbeeld met congestiemanagement of alternatieve aansluitcontracten met grootzakelijke klanten.

Hoeveel extra aansluitcapaciteit hierdoor vrijkomt, is nog niet bekend en medeafhankelijk van hoe de definitieve wetgeving over congestiemanagement eruit gaat zien. Enexis verwacht dit jaar de eerste klanten een offerte te kunnen aanbieden dankzij de transportcapaciteit die vrijkomt met congestiemanagement.

Recorduitgaven noodzakelijk voor energietransitie

Dit kalenderjaar geeft Enexis voor het eerst in zijn geschiedenis meer dan 1 miljard euro uit aan onderhoud en uitbreiding van het gas- en elektriciteitsnet. De uitgaven van 1.044 miljoen euro zijn een stijging van 9 procent ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit het Jaarplan 2022.

Het toenemende werkpakket is volgens de netbeheerder een direct gevolg van de energietransitie en de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.

1 gigawatt extra capaciteit
Om de netcapaciteit uit te breiden, wil Enexis vanaf dit jaar de capaciteit van het stroomnet jaarlijks met minimaal 1 gigawatt uitbreiden. Dit jaar wordt de netcapaciteit uitgebreid van 11,5 gigawatt naar circa 12,5 gigawatt. Ter indicatie: op 1.000 megawatt vermogen kan de netbeheerder zo’n 3 miljoen zonnepanelen op vol vermogen aansluiten. Om deze extra capaciteit volledig te kunnen benutten, dient ook het hoogspanningsnet op landelijk niveau uitgebreid te worden. Dit kost vaak meer tijd dan de regionale aanpassingen. Hierover wordt voortdurend intensief overlegd tussen Enexis Netbeheer en TenneT.

Deel dit bericht