Solar Magazine - NEN past norm voor meterruimten aan: wijzigingen gepubliceerd voor commentaar
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
NEN past norm voor meterruimten aan: wijzigingen gepubliceerd voor commentaar
© Enexis

NEN past norm voor meterruimten aan: wijzigingen gepubliceerd voor commentaar

De NEN past de norm NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ in de komende jaren op verschillende onderdelen aan. Een eerste set wijzigingen is nu gepubliceerd ter commentaar.

Om de norm aan te laten sluiten bij toekomstige woonwensen zullen stapsgewijs verschillende wijzigingen worden doorgevoerd aan de meterkastnorm. Belanghebbenden kunnen op de eerste wijzigingen tot en met 31 maart 2022 commentaar indienen.

Van 3 naar 4,5 meter
De NEN 2768 specificeert de eisen voor de minimale binnenafmetingen en de indeling van de meterruimte in een woning bestemd voor aansluitingen op het gas- en stroomnet. Belanghebbende partijen hebben in de NEN-commissie ‘Meterruimten’ de afgelopen periode uitvoerig overlegd over welke aanpassingen – en met welke randvoorwaarden – nodig zijn om de meterruimte optimaal in te richten voor de toekomst. De wijzigingen worden in NEN 2768+A1:2018 verwerkt.

In het nu gepresenteerde voorstel wordt de maximale afstand van de meterruimte tot aan de hoofdtoegangsdeur verruimd van 3 naar 4,5 meter. Daarmee kan de indeling van de vloerplannen van, met name compacte, woningen worden geoptimaliseerd. Brandweer Nederland heeft al ingestemd met de voorgestelde wijziging.

Zonnepanelen
De meterruimte is het hart van de woning waar alle nutsvoorzieningen samenkomen en van daaruit hun weg in huis verder vervolgen. Door ontwikkelingen op het gebied van onder andere de energietransitie, woningbouwopgave en toenemend gebruik van domotica in huis, veranderen volgens de NEN de eisen voor de meterruimte in woningen. Er wordt steeds meer in de meterruimte aangesloten, van zonnepanelen tot laadpalen voor elektrische auto’s.

Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen over het toekomstige gebruik van de meterruimte zijn daarmee volgens de NEN belangrijker dan ooit. De NEN-commissie ‘Meterruimten’ bewaakt de veiligheid – de bereikbaarheid, de toegankelijkheid, het risico op brand en het minimaliseren van de warmteontwikkeling– en de leveringsbetrouwbaarheid van nutsvoorzieningen aan woningeigenaren. Daarnaast kijkt de NEN-commissie naar een efficiënte benutting van de meterruimte.

Deel dit bericht