Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Solar Trendrapport 2014: overgrote deel sector bekend met SEI-erkenningen en keurmerk Zonnekeur

Solar Trendrapport 2014: overgrote deel sector bekend met SEI-erkenningen en keurmerk Zonnekeur


Ruim zeventig procent van de respondenten van het Solar Trendrapport 2014 is bekend met de erkenningen van de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) voor installateurs die actief zijn in zonne-energieproducten. Het overgrote deel de respondenten geeft ook aan de erkenningen als noodzakelijk te beschouwen daar zij twijfels hebben over de kwaliteit van de sector. Bijna de helft van de respondenten is namelijk van mening dat minder dan vijftig procent van haar collega's aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet. Overigens geniet ook het keurmerk Zonnekeur grote bekendheid. Achtenzestig procent van de respondenten geeft aan het keurmerk te kennen.

Over het Solar Trendrapport 2014
Het Solar Trendrapport 2014 is een marktonderzoek (tot stand gekomen door een coproductie van Solar Solutions en Solar Magazine) waaraan tweehonderd solar professionals hebben meegewerkt. Het Solar Trendrapport 2014 omvat ruim zestig pagina’s met gegevens, interpretaties en aanbevelingen. Naast de respondenten werkten aan achttal captains of industrie, pv-analist Peter Segaar (Polder) en branchevereniging Holland Solar aan het Solar Trendrapport 2014 mee. Een volledig exemplaar van het Solar Trendrapport 2014 is hier te bestellen.

Zie ook de berichten:
- Solar Trendrapport 2014: overgrote deel sector bekend met SEI-erkenningen en keurmerk Zonnekeur
- Solar Trendrapport 2014: ‘Opslagsystemen belangrijker dan gebouwintegratie’
- Polder PV: ‘Opgesteld Nederlands pv-vermogen eind 2013 tenminste 545 megawattpiek, maximaal 747 megawattpiek’
- Solar Trendrapport 2014: ‘Solar Magazine belangrijkste informatiebron voor solar professionals’
- EXCLUSIEF: Solar Magazine presenteert hoofdlijnen Solar Trendrapport 2014