logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
11 juli 2024

Oproep en nieuwe maatregelen om stroomnet Flevoland en Gelderland te ontlasten

TenneT, Liander en de provincies Flevoland en Gelderland hebben nieuwe maatregelen bekendgemaakt om het stroomnet in de 2 provincies te ontlasten en zo de levering van stroom te kunnen garanderen.

Het elektriciteitsnet dreigt volgens de netbeheerders overbelast te raken door de toenemende vraag naar stroom. Afgelopen april kondigde TenneT samen met Liander en Stedin ook al een reeks noodmaatregelen aan om het stroomnet in de provincie Utrecht te ontlasten. Een deel van die maatregelen wordt nu ook in Flevoland en Gelderland doorgevoerd. ‘Ons elektriciteitsnet in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht kent geen provinciegrenzen. Daardoor raken overbelastingen in de ene provincie ook de andere, dit geldt ook voor de maatregelen die verlichting moeten brengen’, aldus Marc de Zwaan, directeur Asset Management bij TenneT. ‘Flevoland, Gelderland en Utrecht hebben hierdoor een gezamenlijke opgave om het probleem op te lossen.’

Tot 2029
De maatregelen variëren van de tijdelijke inzet van grootschalige gasgeneratoren en netbewust laden van elektrische voertuigen, tot nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken en de keuze voor hybride warmtepompen in bestaande woningbouw. Ondertussen blijven de netbeheerders keihard werken aan de uitbreiding van het stroomnet en slimme oplossingen om het bestaande net efficiënter te gebruiken.

De afgelopen jaren hebben de netbeheerders nieuwe aanvragen van grootverbruikers voor een nieuwe of zwaardere aansluiting op de wachtlijst moeten plaatsen. Grootverbruikers van elektriciteit die willen groeien of zich ergens nieuw willen vestigen, ervaren volgens TenneT tot zeker 2029 een probleem. Ook grote producenten van wind- en zonne-energie staan al langdurig op een wachtlijst. Het maatregelenpakket dat nu aangekondigd wordt, moet ervoor zorgen dat wachtlijsten voor consumenten zoveel mogelijk beperkt blijven en moeten het gericht afschakelen van de elektriciteitsvoorziening voor grootverbruikers voorkomen.

Maatregelen Flevopolder
Voor de Flevopolder kondigt TenneT 4 maatregelen aan. Ten eerste de tijdelijk inzet van regelbare opwek zoals grootschalige generatoren die draaien op gas. Deze maatregel wordt toegepast op momenten en de plekken waar die het meest nodig is. In de Flevopolder is de inzet van regelbare opwek op dit moment de maatregel met de meeste potentie.

De tweede maatregel is netbewuste woningbouw met nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken, bijvoorbeeld doordat ze niet met elektriciteit maar met een collectief warmtenet verwarmd worden. De derde maatregel is netbewust laden van elektrische voertuigen met laadpalen die tijdens grote drukte op het stroomnet langzamer of indien nodig niet laden. Tot slot moeten er netefficiënte installaties in bestaande bouw komen, te weten hybride warmtepompen in plaats van elektrische bij vervanging van installaties in bestaande woningbouw.

Maatregelen Gelderland
De 3 beoogde maatregelen in Gelderland zijn netefficiënte installaties in bestaande bouw, netbewuste woningbouw en het netbewust laden van elektrische voertuigen.

Ans Mol, gedeputeerde van de provincie Gelderland en voorzitter van de Energy Board, over de maatregelen: ‘Met deze maatregelen gaan we hopelijk ongewenste situaties voorkomen. Want daar zetten we op in. Door nu te acteren kunnen inwoners, bedrijven en instellingen zo goed mogelijk blijven functioneren. Ondanks alle toenemende drukte op het elektriciteitsnetwerk. Een vergroot bewustzijn over het verantwoord omgaan met stroom zal hier enorm aan bijdragen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten