logo
wvhj2023
© ifeelstock | Dreamstime.com
© ifeelstock | Dreamstime.com
26 juni 2024

Gedoogconstructie voor rijden elektrische bestelauto’s met rijbewijs B blijft bestaan

Ondernemers die vóór 1 oktober 2023 een elektrische bestelwagen met een gewicht van 3.501 tot en met 4.250 kilogram hebben gekocht, mogen deze ook na 1 juli blijven besturen als ze alleen een rijbewijs B hebben.

Techniek Nederland sloeg afgelopen januari alarm omdat door het verdwijnen van de gedoogconstructie de markt voor elektrische bestelauto’s dreigde stil te vallen.

1 jaar verlengen
Demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft na gesprekken met de Europese Commissie, demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie besloten de huidige gedoogsituatie onder voorwaarden met 1 jaar te verlengen.

Tegelijkertijd wordt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Het demissionaire kabinet wil hiermee voorkomen dat ondernemers met een zwaarder zero-emissie bedrijfsvoertuig tussen 1 juli 2024 en inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving – de vierde rijbewijsrichtlijn – in de knel komen te zitten.

Nieuwe rijbewijsrichtlijn
In Europees verband wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe rijbewijsrichtlijn. De nieuwe regels bieden mogelijk een oplossing voor huidige uitdagingen op het gebied van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Omdat de uitkomst van het Europese wetgevingsproces nog onzeker is, wordt de huidige gedoogsituatie verlengd tot 1 juli 2025. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de tachograaf binnen een straal van 100 kilometer van de vestigingsplaats.

Voorwaarde voor het verlengen van de gedoogsituatie is dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en branchepartijen een convenant sluiten om de grotere verkeerveiligheidsrisico’s van het rijden met zwaardere voertuigen te ondervangen. De nieuwe AMvB wordt opgesteld op basis van de huidige derde rijbewijsrichtlijn. In de AMvB wordt de vrijstelling voor de tachograafplicht voor ritten binnen 100 kilometer van de vestigingsplaats niet meer opgenomen, tenzij er voor 1 juli 2025 een handhaafbaar en uitvoerbaar plan komt waarmee de rij- en rusttijden ten minste even goed gewaarborgd kunnen worden.

Veiligheidscursus
Voor voertuigen boven de 3.500 kilogram geldt specifieke wet- en regelgeving, onder meer met betrekking tot maximumsnelheden, plaats op de weg en inhaalverboden. De impact van een zwaarder voertuig is in geval van een botsing immers groter dan voor voertuigen met een lager gewicht. Bij de uitwerking van de AMvB wordt daarom de mogelijkheid verkend voor een aanvullende opleiding, zodat ook bestuurders van zwaardere voertuigen zonder rijbewijs C met de juiste vaardigheden en kennis veilig op pad gaan. De komende maanden werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de sector aan een convenant waarin deze afspraken worden vastgelegd.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten