logo
wvhj2023
© Bedrijvenpark Medel
© Bedrijvenpark Medel
11 juni 2024

Tiel krijgt eerste volledig zelfvoorzienende energiehub van Nederland

Bedrijvenpark Medel in Tiel heeft een primeur: het krijgt de eerste geheel zelfvoorzienende energiehub van Nederland. Op de netaansluiting mag geen stroom worden geleverd of worden teruggeleverd.

Hierdoor blijft er 0 op de elektriciteitsmeter staan, wat een unicum is voor bedrijfslocaties in Nederland.

Lokaal
Alle stroom op de uitbreiding van Medel wordt lokaal opgewekt, verbruikt, opgeslagen en uitgewisseld, waardoor het overbelaste elektriciteitsnet er niet onder lijdt. Dit is mogelijk dankzij een samenwerking tussen exploitant het Industrieschap Medel, de aanstaande gebruikers van de uitbreiding van het bedrijvenpark, energie-infrastructuurspecialist Joulz en netbeheerder Liander.

‘We mogen simpelweg geen vermogen afnemen of terugleveren op de uitbreiding’, legt energie-infrastructuurdeskundige Sanne Castro van Joulz uit. ‘Dankzij de samenwerking tussen de verschillende partijen en ondernemers op de uitbreiding kunnen we nu alsnog lokaal energie opwekken, opslaan en uitwisselen. Overschotten kunnen later eventueel ook worden aangewend voor de productie van groene waterstof voor lokaal gebruik of voor het laden van elektrische bedrijfsvoertuigen. Wij beheren alle stroomopwekking en het verbruik op de ring van Liander. Daarmee zorgen wij dat deze altijd met elkaar in balans zijn en het elektriciteitsnet niet belast wordt. Met deze oplossing kunnen we zelfs op afroep van de netbeheerder het net ontlasten.’

Daadwerkelijk netneutraal
De keuze voor een collectieve oplossing voor het stroomnet vereist van alle betrokkenen een inspanning. De gebruikers, die vanuit het verleden nog gewend zijn om qua vermogen een flinke capaciteitsbuffer te hebben, hebben nog geen ervaring met het onderling delen van beschikbaar vermogen. Voor Joulz was de uitdaging om de businesscase voor alle betrokkenen interessant te maken. Ook moest Joulz voor netbeheerder Liander inzichtelijk maken hoe de oplossing ook daadwerkelijk netneutraal blijft. Intussen zijn de eerste gebruikers akkoord gegaan met de collectieve energievoorziening en is de investeringsbeslissing genomen door Joulz, dat de hub ontwikkelt en exploiteert.

Energieprofielen
Voor de collectieve oplossing is vooraf de energiebehoefte van de deelnemende bedrijven in kaart gebracht. Aan de hand van energieprofielen maakte Joulz inzichtelijk wat de gezamenlijke energiebehoefte was en wanneer de bedrijven op hun piekverbruik zitten.

‘In het begin was dat passen en meten’, vertelt Sytse Zuidema, algemeen directeur van Joulz. ‘De deelnemende bedrijven moesten een inschatting maken van de energie die ze nodig dachten te hebben en hanteerden daarbij extra capaciteit als buffer, zoals ze gewend waren te doen voordat er netcongestie was’, aldus Zuidema. ‘Toen ze het kostenplaatje daarvan zagen, gingen ze kritischer kijken naar hun inschattingen en bleek al snel dat de benodigde stroomvraag lager lag dan de bedrijven aanvankelijk aangaven. Dat is een ervaring die niet alleen deze ondernemingen moeten doormaken, want dit geldt natuurlijk ook voor de gehele maatschappij. Piekmomenten liggen voor elke onderneming anders en kun je dus ook goed op elkaar afstemmen. Zo kunnen we de beschikbare netcapaciteit beter benutten.’

6 jaar
Met het oplossen van het energievraagstuk kan na 6 jaar de gewenste uitbreiding van het bedrijventerrein van start gaan. Wethouder Economische Zaken van de gemeente Tiel Dave Verbeek is bestuursvoorzitter van het Industrieschap Medel, een samenwerking van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe. Verbeek benadrukt dat een goede elektriciteitsvoorziening onmisbaar is om van Medel een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven te maken. ‘Het mooie is bovendien dat, waar de netcongestie eerst een knelpunt was, de oplossing ervan nu ook dient als katalysator voor energiebewuster en duurzamer ondernemen.’

Castro besluit: ‘Er is wet- en regelgeving in de maak om deze collectieve oplossing mogelijk te maken. Samen met Liander lopen we daarop vooruit en kunnen we de bedrijven op de locatie alsnog van energie voorzien. Nu nog een unicum, maar wat ons betreft breed toepasbaar voor vele Nederlandse bedrijventerreinen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten