logo
wvhj2023
© STNL
© STNL
10 juni 2024

Solar Techniek Nederland creëert werk voor de pv-installateur

Solar Techniek Nederland (STN) lanceert een nieuwe bedrijfsentiteit. ‘Met Solar Quality faciliteren we pv-inspecties voor de zonnepaneelinstallateur, zowel in de zakelijke als particuliere markt’, aldus Jan de Boer.

Hoe gaat het met STN en jullie versnelde 7-daagse PV-Erkenning InstallQ?
‘Die gecomprimeerde opleiding introduceerden we in 2022. Ze combineert de 3 vereiste cursussen en certificaten van InstallQ: die voor eerste monteur op het dak, eerste monteur onder het dak en ontwerper & adviseur zonnestroomsystemen. We ontvangen dagelijks cursisten, maar de enorme stormloop van toen is niet meer.’

Dat komt door?
‘Het is een direct gevolg van de huidige markt. De huishoudens zijn afgehaakt – de consumentenmarkt stortte in 2023 in en herstelt zich onvoldoende, ook vanwege de terugleverkosten die de energieleveranciers aan het toepassen zijn. Dat heeft uiteraard gevolgen voor het sentiment ten aanzien van zonnepanelen.’

Velen denken dat het geen interessante investering meer is.
‘Er gaan vele verhalen rond over terugverdientijden, wat tot onzekerheid leidt. De terugleverkosten hebben natuurlijk alles te maken met het aanhouden van de salderingsregeling. Nu wordt die alsnog afgeschaft in 2027, zo staat in het nieuwe regeerakkoord. Meer samenwerking tussen de overheid en energieleveranciers is wenselijk om een einde te maken aan de huidige onrust en onduidelijkheid.’

Er is minder werk voor zonnepaneelinstallateurs, en dus ook voor jullie?
‘Met een PV-Erkenning InstallQ op zak heb je een streepje voor in de markt. Hij is dus nog steeds populair. Wij verzorgen ook Scope 12 en Scope 8-opleidingen. Die trekken steeds meer deelnemers, mede omdat het een kans is voor installateurs om aan het werk te blijven en een beter fundament onder je bedrijf te krijgen. De vraag naar dit type inspectie is groot. Er zijn wachtlijsten in de zakelijke markt en de particuliere markt vraagt steeds meer om onafhankelijk bewijs van goedkeuring. Er valt dus geld te verdienen op de inspectiemarkt. Met Solar Quality, een bedrijf dat we onlangs oprichtten en binnen 3 maanden op stoom moet zijn, maken we dit gemakkelijk voor de pv-installateur.’

Rij je daarmee SCIOS en InstallQ niet mee in de wielen?
‘Integendeel, we zorgen er juist voor dat er meer Scope 8- en 12-inspecteurs aan het werk komen vanuit het installatievak. Ervaren InstallQ-zonnepaneelinstallateurs om- of bijscholen naar inspecteurs – beter kan het niet. Het grote struikelblok voor de potentiële pv-inspecteur is doorgaans de bedrijfscertificering op basis van de ISO 9001. Dat stuk neemt Solar Quality geheel voor haar rekening. De aspirant-inspecteur hoeft alleen nog maar een diploma te halen en de praktijkaudit te doen. Dit is een veel kortere en eenvoudige weg naar inspecteurschap.’

Hoe zit het dan nu in de zakelijke en particuliere markt?
‘Voor de zakelijke markt is de Scope 12-inspectiemethode zeer geschikt. Voor de consumentenmarkt gebruiken we onder andere het opleverdocument van InstallQ en uiteraard de categorie 1-meting die vanuit de NEN-EN-IEC 62446-1 wordt verwacht. Deze is overigens ook opgenomen in het opleverdocument van InstallQ en een integraal onderdeel van de Scope 12-inspectie. Iedereen werkt vanuit dezelfde basis. Daarnaast is het IB 22-document een prima classificatiemodel dat ook voor de particuliere markt zeer geschikt is.’

Is de kwaliteit van pv-systemen voor huishoudens onvoldoende geborgd?
‘Het systeemdossier is een verplicht nummer. Dit moet, zo is vastgelegd in de NEN 62446-1 hoofdstuk 4, worden aangemaakt bij elke oplevering en/of in bedrijfstelling van een installatie, ongeacht het aantal zonnepanelen. Hierin dienen alle relevante documenten van het zonne-energiesysteem te staan en het moet direct toegankelijk zijn voor de klant én inspecteur. Dat is op dit moment in 99,9 procent van de gevallen nog niet het geval. Sterker nog, er is voor de particuliere markt niet eens een inspecteur. Solar Quality biedt een oplossing voor dit ernstig gebrek.’

Waarom is de inspectiemarkt lastig te bereiken voor zzp’ers?
‘Inhoudelijk is de Scope 12 niet erg lastig. Je kunt bij ons een opleiding Scope 12 doen, die feitelijk in het verlengde ligt van onze 7-daagse. Ook deze is onder andere gebaseerd op het hanteren van de NEN1010 en categorie 1-meting. Maar je leert kijken door de bril van de inspecteur en de inspectiemethode te hanteren. We zijn zelfs de eerste die een duo-opleiding verzorgen, zowel voor Scope 8 als 12 voor inspecties van de gehele groepenkast en de volledige pv-installaties. Dat kost je normaal zo’n 10 tot 12 cursusdagen; in de DUO-scope is dat nog maar 6 dagen en 2 dagen voor de examens. Hierin regelen en plannen wij alles voor de cursist en de examens vinden plaats op de vertrouwde locatie van Solar Techniek Nederland.’

Jij noemt bedrijfscertificering als de grootste barrière.
‘Je bent door die verplichting al snel een hoop tijd en geld kwijt alvorens je nog maar 1 inspectie gedaan hebt. Als je snel rekent, ben je zo een bedrag tussen de 10.000 tot 15.000 euro kwijt om überhaupt het niveau van de ISO 9001 voor je bedrijf te organiseren en aangesloten te zijn en te blijven bij het SCIOS. Zoveel geld hebben kleine bedrijfjes doorgaans niet zomaar op de plank liggen.’

Wat is de toegevoegde waarde van Solar Quality?
‘Onder deze vlag kunnen zzp’ers en pv-installatiebedrijven Scope 12-inspecties en particuliere zonnepaneelinspecties uitvoeren, en wel zonder zo’n kostbare bedrijfsaudit te hoeven doen. Wij bezorgen hen dus werk en nemen daarbij allerhande rompslomp uit handen, bijvoorbeeld aangaande verkoop, documentatie en rapportage. Daarnaast verzorgen wij het systeemdossier waarbij de klant, installateur en inspecteur te allen tijde bij de gegevens van de pv-installatie kan komen zoals gesteld in de NEN-EN-IEC 62446-1. Zo kunnen we samen aan een grote marktvraag voldoen. Inmiddels hebben de eerste bedrijven en particuliere klanten zich aangemeld.’

Zijn verzekeraars blij met dit initiatief?
‘Absoluut, en niet alleen met het oog op het noodzakelijke inspectiewerk ten aanzien van zakelijke installaties. Ook wat betreft particuliere pv-installaties is er een brede vraag naar inspecties, in ieder geval latent. Verzekeraars willen een veilige installatie op het dak, en komen op dat vlak met steeds meer eisen.’

Gaat inspecteren van zonnepanelen op woningen gemeengoed worden?
‘Dat kan natuurlijk op vele manieren vorm worden gegeven. Maar het antwoord is ja. Een opleveringsrapport door de zonnepaneelinstallateur is al verplicht, als onderdeel van het systeemdossier. Dat wordt nu doorgaans verzuimd. Dat is jammer, er is zo geen controle mogelijk. Verzekeraars ervaren zonnepanelen op daken van huizen als een risico. Ze willen schade, bijvoorbeeld door wind of brand, en slechte installaties verminderen. Dat geldt ook voor Univé waarmee we nu de mogelijkheden van inspecties bespreken. Die vereist al een jaarlijkse schoonmaak van de schoorsteen en heeft daar ook een abonnement voor. Dit geldt tevens voor onderhoud van de cv-ketel. Waarom dan ook niet een eerste onafhankelijke basis- oplevering/inspectie eisen voor nieuwe installaties en bestaande periodiek op deugdelijk en veiligheid controleren, bijvoorbeeld bij verhuizing zodat nieuwe eigenaar en verzekeraar zeker weten dat het goed zit?’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten