logo
wvhj2023
© Ahmad Faizal Yahya | Dreamstime.com
© Ahmad Faizal Yahya | Dreamstime.com
28 mei 2024

Persoonlijk | Nieuwe medewerkers Alfen, Elestor en Hoppenbrouwers

In de rubriek Persoonlijk! bericht de redactie over personeelswisselingen in de (zonne-)energiesector. Ditmaal onder meer aandacht voor Alfen, Elestor en Hoppenbrouwers en het Nationaal Burgerberaad Klimaat.

Alfen | Onno Krap is per direct aangesteld als interim financieel directeur van Alfen. Tot voor kort was hij financieel directeur en lid van de raad van bestuur bij Kinly Group. Daarvoor heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan als financieel directeur en lid van de raad van bestuur bij Exact Group, een internationale softwareleverancier in meer dan 17 landen.  

Verder zal Jeroen van Rossen aanblijven als adviseur van de raad van bestuur. Hij zal nauw samenwerken met Krap om te zorgen voor een soepele overgang.  

Hoppenbrouwers | Lily van den Berg is benoemd als directeur ‘Hoppenbrouwers Thuis’. De aanstelling van Van den Berg als directeur is volgens het installatiebedrijf een belangrijke stap in de ambitie om uit te groeien tot een landelijke leider in de technische installatiebranche voor zowel de particuliere als de zakelijke woningmarkt.

Hoppenbrouwers Thuis biedt alle technische installaties voor klanten onder één dak aan. Van den Berg: ‘Wij zijn vastbesloten onze aanwezigheid landelijk uit te breiden en hebben een groeiambitie van 35 procent per jaar. Ons streven is om tegen 2030 een omzet van 200 miljoen euro te realiseren en met een team van 800 medewerkers.’

Elestor | Het Arnhemse energieopslagbedrijf Elestor heeft de leden van zijn nieuw opgerichte Technische Adviesraad benoemd. De raad is gevraagd om de R&D-resultaten en conclusies van Elestor te onderzoeken en in twijfel te trekken. ‘Hun onafhankelijke, wetenschappelijke beoordeling zal ofwel ons werk bekrachtigen of ons dwingen om opnieuw na te denken en met nieuwe ideeën te komen’, aldus Wiebrand Kout, oprichter en technisch directeur van Elestor.

De technische adviesraad van Elestor bestaat in eerste instantie uit 3 gerenommeerde experts uit de industrie: Peter Pintauro van de Vanderbilt University, Peter Fischer van de Heinrich Heine Universiteit en nog bekend te maken chemieprofessor die zowel binnen als buiten de industrie bekend is en die voorlopig anoniem moet blijven vanwege een huidige contractuele regeling die hem tot nader order verbiedt zijn betrokkenheid bij derden te publiceren. Elestor verwacht later in 2024 toestemming te krijgen om de naam van de professor te noemen.

Nationaal Burgerberaad Klimaat | Nienke Meijer wordt voorzitter van het Nationaal Burgerberaad Klimaat. Binnen enkele weken wordt de benoeming geformaliseerd en op 1 juli start Nienke Meijer haar werkzaamheden.

Met het burgerberaad wil het kabinet de invloed van Nederlanders op het klimaatbeleid vergroten en de democratie in Nederland versterken. Het burgerberaad zal bestaan uit 175 gelote Nederlanders van 16 jaar of ouder. Samen vormen zij een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving. De onafhankelijk voorzitter is het boegbeeld en vormt een belangrijke schakel tussen het burgerberaad, het parlement en de regering. Ook ziet de voorzitter toe op de kwaliteit van de inhoudelijke gesprekken en het advies. Ze bewaakt de randvoorwaarden van het burgerberaad, zoals transparantie, goede ondersteuning van deelnemers, en het betrekken van de rest van de samenleving.

Meijer over haar benoeming: ‘Klimaatverandering raakt ons allemaal. Het is daarom belangrijk dat we samen nadenken over oplossingen om dit tegen te gaan. Ik kijk er enorm naar uit om als voorzitter van het Nationaal Burgerberaad Klimaat de gesprekken hierover te begeleiden, zodat ieders stem wordt gehoord en we alle creatieve ideeën kunnen omzetten in goede adviezen.’

Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie | De ministerraad heeft op voorstel van demissionair staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de benoeming van Steven van Eijck als Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie. Van Eijck is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast is hij sinds 2021 voorzitter van de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) en Wecycle.

Van Eijck krijgt de opdracht de transitie aan te jagen en als liaison te fungeren tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Speciaal Regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie heeft als taak om binnen de kaders van het Nationaal Programma Circulaire Economie bij te dragen aan het optimaal realiseren van een circulaire economie. Hij zal als liaison opereren tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en rijksoverheid. Ook zal hij gevraagd en ongevraagd signalen en adviezen uitbrengen aan de betrokken bewindspersonen over de voortgang van de uitvoering. Van Eijck zal als regeringsvertegenwoordiger periodiek rapporteren aan de regering.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten